Công văn 985TCT/ĐTNN

Công văn số 985TCT/ĐTNN về việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 985TCT/ĐTNN xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 985TCT/ĐTNN
V/v: xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính 0gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 169/CT/TTr ngày 27/1/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế TNDN, Điểm 3.b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí các khoản chi không liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty liên doanh Việt Nam Suzuki trong năm 2003 tổ chức cho các đại lý của Công ty đi du lịch tại nước ngoài nhằm mục đích khuyến khích đại lý trong nước phân phối, tiêu thụ sản phẩm theo chương trình khuyến mại dành cho đại lý hoàn thành chỉ tiêu năm 2002 và các đại lý có tốc độ tăng trưởng về doanh số bán hàng cao nhất năm 2002 thì:

- Nếu tại Hợp đồng đại lý năm 2002 ký giữa Công ty và đại lý có quy định cụ thể hình thức này (nằm ngoài khoản hoa hồng đại lý được hưởng) thì khoản chi này được tính vào khoản chi phí khác nếu có đầy đủ chứng từ hợp khác khi xác định chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi này được tính trong tỷ lệ khống chế của chi phí quảng cáo, khuyến mại và chi phí khác theo quy định tại Điểm 3.b12 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên.

- Nếu tại Hợp đồng đại lý năm 2002 ký giữa Công ty và đại lý không có quy định cụ thể hình thức này, đến năm 2003 Công ty mới có quyết định chi thưởng cho các đại lý thì khoản chi này không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Công ty phải sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi cho mục đích này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 985TCT/ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu985TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2005
Ngày hiệu lực04/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 985TCT/ĐTNN xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 985TCT/ĐTNN xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu985TCT/ĐTNN
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Văn Huyến
     Ngày ban hành04/04/2005
     Ngày hiệu lực04/04/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 985TCT/ĐTNN xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại

          Lịch sử hiệu lực Công văn 985TCT/ĐTNN xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại

          • 04/04/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/04/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực