Công văn 986/TCT-KK

Công văn 986/TCT-KK năm 2020 hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 986/TCT-KK 2020 thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Trường Quốc tế Việt Hoa.
(Đ/c: Thửa đất s 465(H5), tbản đồ s9, khu đô thị mới thuộc khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - đô thị tỉnh Bình Dương, P Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03CV-VH/TCT ngày 21/2/2020 của Công ty TNHH Trường quốc tế Việt Hoa (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 13 Điều 5 Luật thuế GTGT (Luật số 13/2008/QH12) ngày 3/6/2008 quy định dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

Căn cứ Điều 6 Luật số 31/2013/QH13 ngày 16/6/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Luật thuế GTGT:

"Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khu trừ toàn bộ, kcả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn tht;

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khu trừ s thuế giá trị gia tăng đu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xut, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra;...”

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

…”

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại điểm a khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sn cđịnh) sử dụng đồng thời cho sn xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu ca hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

…”

Căn cứ Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ sthuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 7674184643 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương chng nhận lần đầu ngày 18/4/2018, thay đổi lần thứ nhất ngày 15/10/2018 thì dự án đu tư Giáo dục Việt Hoa có mục tiêu là giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học thuộc đối tưng không chịu thuế GTGT. Vì vậy, số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho dự án đầu tư không được khấu trừ, không được hoàn thuế.

Đối với số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư không được khấu trừ, không được hoàn thuế, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh, nếu đáp ứng quy định của pháp luật về thuế TNDN và chứng từ đầu vào.

Đnghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Thu Hà

 

Thuộc tính Công văn 986/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu986/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(14/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 986/TCT-KK

Lược đồ Công văn 986/TCT-KK 2020 thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 986/TCT-KK 2020 thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu986/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành10/03/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (14/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 986/TCT-KK 2020 thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 986/TCT-KK 2020 thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa

              • 10/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực