Công văn 986/TTg-KTN

Công văn 986/TTg-KTN năm 2016 gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 986/TTg-KTN gia hạn hiệu lực 10/2009/QĐ-TTg hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/TTg-KTN
V/v gia hạn hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính ph

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ ng Thương tại Công văn số 3997/BCT-CNNg ngày 10 tháng 5 năm 2016 trình Th tướng Chính phủ, ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4080/BKHĐT-KTCN ngày 30 tháng 5 năm 2016), Tài chính (Công văn số 7270/BCT-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2016) và Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (Công văn số 38/VAMI ngày 23 tháng 5 năm 2016) về việc gia hạn hiệu lực của Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 về cơ chế hỗ trợ phát trin sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ 2009 đến năm 2015, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn hiệu lực của Quyết định 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm đến hết tháng 12 năm 2016.

2. Bộ Công Thương khn trương hoàn thiện Đ án chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam cho giai đoạn đến 2025, tầm nhìn tới năm 2035 và Chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 phù hợp với nội dung Chiến lược phát trin ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2035; trình Th tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 12 năm 2016 để xem xét quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các P
TTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN các PCN; các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT
, KTN (3), MT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 986/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu986/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2016
Ngày hiệu lực09/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 986/TTg-KTN gia hạn hiệu lực 10/2009/QĐ-TTg hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 986/TTg-KTN gia hạn hiệu lực 10/2009/QĐ-TTg hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu986/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành09/06/2016
        Ngày hiệu lực09/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 986/TTg-KTN gia hạn hiệu lực 10/2009/QĐ-TTg hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 986/TTg-KTN gia hạn hiệu lực 10/2009/QĐ-TTg hỗ trợ sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm 2016

           • 09/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực