Công văn 9877/VPCP-KGVX

Công văn 9877/VPCP-KGVX năm 2018 về sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9877/VPCP-KGVX 2018 sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9877/VPCP-KGVX
V/v sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 5454/BYT-ATTP ngày 17 tháng 9 năm 2018 về sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về các loại sữa tham gia Chương trình Sữa học đường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; Trợ lý TTg, Vụ TH,
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9877/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9877/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2018
Ngày hiệu lực10/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9877/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 9877/VPCP-KGVX 2018 sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9877/VPCP-KGVX 2018 sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9877/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/10/2018
        Ngày hiệu lực10/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9877/VPCP-KGVX 2018 sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9877/VPCP-KGVX 2018 sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường

              • 10/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực