Công văn 9883/CT-TTHT

Công văn 9883/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9883/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9883/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng11 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty TNHH MTV thẩm định giá địa ốc Á Châu.
Địa chỉ : 2/42 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
MST : 0304810278

 

Trả lời văn bản số 114306/CV.AREV ngày 18/10/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại khoản 1a điều 24 Luật Thuế TNCN của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế”;

Tại khoản điều 30 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN quy định:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế phải nộp vào tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, thực hiện việc khai thuế và nộp số thuế đã khấu trừ vào ngân sách Nhà nước”;

- Tại điểm 4.2, điều 7 Thông tư số 100/2008/NĐ-CP Luật thuế thu nhập cá nhân">02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 100/2008/NĐ-CP">84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính quy định:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công nếu chỉ nhận thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế phải khấu trừ có thể thực hiện quyết toán thuế qua đơn vị chi trả thu nhập”.

Trường hợp Công ty theo trình bày, năm 2011 chi nhánh của Công ty chuyển từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc. Nếu chi nhánh vẫn trực tiếp ký hợp đồng lao động và chi trả lương cho người lao động thì Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế cho các nhân viên này tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh. Trong năm, cá nhân người lao động chỉ có thu nhập từ một đơn vị chi trả duy nhất (chi nhánh của Công ty) thì cá nhân được phép uỷ quyền để chi nhánh thực hiện quyết toán thay.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT ;
- Phòng TNCN;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
2155-177737/11.Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9883/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9883/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/11/2011
Ngày hiệu lực 17/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9883/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 9883/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 9883/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9883/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành 17/11/2011
Ngày hiệu lực 17/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 9883/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 9883/CT-TTHT thuế thu nhập cá nhân

  • 17/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực