Công văn 9886/TCHQ-GSQL

Công văn 9886/TCHQ-GSQL năm 2014 về thủ tục khai báo hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9886/TCHQ-GSQL 2014 thủ tục khai báo hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9886/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục khai báo hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ truyền thông VTC (VTC Comtech)
(Địa chỉ: số 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 140/CV-VTC ngày 29/7/2014 của Công ty VTC Comtech về thủ tục nhập khẩu thiết bị cung cấp cho dự án Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, để giải quyết vướng mắc của Công ty (mua thiết bị trực tiếp từ nhà sản xuất tại nước ngoài nhưng phải ký hợp đồng mua bán với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam), đồng thời để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để Công ty là đơn vị đứng tên trên tờ khai hải quan. Ngoài việc thực hiện các quy định thủ tục hải quan để nhập khẩu lô hàng thiết bị nêu trên, Công ty cần xuất trình bản chính, nộp bản sao công chứng đối với giấy tờ xác nhận Công ty bên bán lô hàng là đại lý ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.

2. Về trị giá hải quan: căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá tính thuế. Người khai hải quan có trách nhiệm kê khai đầy đủ chính xác các chi phí có liên quan đến việc mua bán hàng hóa, tự xác định trị giá tính thuế theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan có trách nhiệm kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công văn này chỉ áp dụng đối với các lô hàng nhập khẩu có hợp đồng ký kết trước ngày ban hành công văn này để nhập khẩu thiết bị cung cấp cho Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤCTRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9886/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9886/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9886/TCHQ-GSQL 2014 thủ tục khai báo hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 9886/TCHQ-GSQL 2014 thủ tục khai báo hải quan
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9886/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày hiệu lực 07/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 9886/TCHQ-GSQL 2014 thủ tục khai báo hải quan

Lịch sử hiệu lực Công văn 9886/TCHQ-GSQL 2014 thủ tục khai báo hải quan

  • 07/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực