Công văn 9888/TCHQ-VNACCS

Công văn 9888/TCHQ-VNACCS năm 2014 trả lời vướng mắc trên hệ thống VNACCS/VCIS do Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9888/TCHQ-VNACCS 2014 trả lời vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9888/TCHQ-VNACCS
V/v trả lời vướng mắc trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời văn bản số 2269/HQBRVT-TTDL ngày 09/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về một số vướng mắc khi sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc đối với nghiệp vụ hủy tờ khai tạm nhập tái xuất:

Qua kiểm tra trên hệ thống, tờ khai tạm nhập 100027790701 và tờ khai tái xuất 300046703260 tương ứng với tờ khai tạm nhập này đều đã được thông quan. Đồng thời tờ khai tái xuất 300046703260 đã khai báo số lượng tái xuất cân bằng với tờ khai tạm nhập 100027790701, do đó sau 6 ngày làm việc tờ khai tạm nhập tái xuất sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu giao dịch và chuyển sang vùng lưu trữ gốc. Việc thực hiện hủy tờ khai 300046703260 do khai sai địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến thực chất chỉ là thêm ghi chú bằng nghiệp vụ CNO cho tờ khai hủy sau thông quan còn trên hệ thống vẫn tồn tại tờ khai 300046703260 đã thông quan.

Vì vậy, sẽ không thể sử dụng nghiệp vụ ITI để tra cứu tờ khai tạm nhập tái xuất. Ngoài ra, tại thời điểm doanh nghiệp mở tờ khai tái xuất mới thì tờ khai tạm nhập đã được chuyển vào kho dữ liệu gốc nên hệ thống báo lỗi “Tờ khai tạm nhập tái xuất không tồn tại trong hệ thống”.

2. Về vướng mắc không thực hiện được nghiệp vụ xử lý tờ khai trên hệ thống đối với tờ khai chuyển luồng:

Theo thiết kế của hệ thống thì chỉ duy nhất người dùng nào được lãnh đạo (sử dụng nghiệp vụ NA02A) phân công xử lý tờ khai mới có thể thực hiện nghiệp vụ hoàn thành kiểm tra CEA.

Kiểm tra dữ liệu hệ thống bằng nghiệp vụ EUC tại bảng EIE033A CSDL Thông tin quản lý kiểm tra XNK, tờ khai 100047793200 đã được khai báo bổ sung và số tờ khai cuối cùng là 100047793201. Tờ khai 100047793201 đã được hoàn thành kiểm tra vào ngày 27/06/2014 bởi người dùng có ID là 51CB0011.

Tại bảng EIE045A CSDL Thông tin nhập khẩu, tờ khai 100047793201 đã được cấp phép thông quan vào 27/06/2014 10:18:35 do người dùng 51CB0011 thực hiện.

Vì vậy, trong trường hợp này đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra lại quá trình thực hiện của cán bộ, công chức được phân công xử lý tờ khai.

3. Về vướng mắc đối với tờ khai đã hủy nhưng không thay đổi trạng thái trên hệ thống:

Qua kiểm tra hệ thống, do tờ khai 100019602543 đã được hủy trên hệ thống VCIS mà không được hủy trên hệ thống VNACCS nên cán bộ hải quan không thể tham chiếu tờ khai tại màn hình NA02A mà vẫn có thể tham chiếu tờ khai trên hệ thống VNACCS. Đồng thời hệ thống TQĐT V5 nhận thông tin đồng bộ từ hệ thống VNACCS nên khi tra cứu tờ khai trên hệ thống TQĐT V5 vẫn thấy tờ khai đang ở trạng thái “mang hàng về bảo quản” và tờ khai cũng không nằm trong danh sách tờ khai hủy.

Để xử lý vướng mắc trên đề nghị sử dụng nghiệp vụ IDA01 (mã B) sau đó thực hiện xử lý trên tờ khai sửa đổi.

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TK HQ
Nguyễn Trần Hiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9888/TCHQ-VNACCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9888/TCHQ-VNACCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9888/TCHQ-VNACCS 2014 trả lời vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9888/TCHQ-VNACCS 2014 trả lời vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9888/TCHQ-VNACCS
        Cơ quan ban hànhBan triển khai Dự án VNACCS/VCIS
        Người kýNguyễn Trần Hiệu
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9888/TCHQ-VNACCS 2014 trả lời vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9888/TCHQ-VNACCS 2014 trả lời vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS

              • 07/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực