Công văn 989/TCT-CS

Công văn 989/TCT-CS về quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 989/TCT-CS quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 989/TCT-CS
V/v quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 778/CT-KK&KTT ngày 17/8/2011 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến về quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 và điểm 2.1 mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"1. Phương pháp khấu trừ thuế

1.1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT nêu tại điểm 2 Mục này."

"2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

2.1. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

…"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế được biết. Trường hợp vẫn có vướng mắc đề nghị Cục thuế có văn bản nêu rõ vấn đề đề nghị và đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Thuế xem xét, trả lời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 989/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu989/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2012
Ngày hiệu lực21/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 989/TCT-CS quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 989/TCT-CS quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu989/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành21/03/2012
        Ngày hiệu lực21/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 989/TCT-CS quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 989/TCT-CS quản lý thu thuế kinh doanh vận tải hành khách

           • 21/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực