Công văn 9895/TCHQ-TXNK

Công văn 9895/TCHQ-TXNK năm 2015 về việc hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9895/TCHQ-TXNK hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9895/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng SXXK

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh;
(Tổ 7, phố Cầu Mây, thị trấn SaPa, huyện SaPa, tỉnh Lào Cai)
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 93/CV-TĐ ngày 29/09/2015 của Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh và công văn số 1774/HQLC-NV ngày 05/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hóa nhập khu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xut khu đối với hàng hóa xut khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 3 Điều 128 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu bao gồm:

“a) Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đi với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:

a.1) Stờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan đề nghị không thu thuế; tên hàng, sthứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đi với trường hợp đề nghị không thu thuế một phần của tờ khai hải quan); số tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu; shợp đồng có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đề nghị không thu thuế;

...

a.4) Schứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng”.

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định hàng hóa dịch vụ trong bộ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định hoặc người nộp thuế còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế thì hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Đi với hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 114 Thông tư 38/2015/TT-BTC; hồ sơ không thu thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 128 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Doanh nghiệp có công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu trong đó nêu rõ stờ khai xuất khẩu đã làm thủ tc hải quan. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp mặt hàng xuất khẩu có thuế xuất khẩu thì doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (hoặc thực hiện bảo lãnh) theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp phải nêu rõ số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng hoặc còn nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Đối với số tiền thuế xuất khẩu đã nộp, Công ty được hoàn theo quy định tại Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Việc xử lý số tiền thuế nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Tứ Đỉnh và Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9895/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9895/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9895/TCHQ-TXNK hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9895/TCHQ-TXNK hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9895/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 9895/TCHQ-TXNK hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 9895/TCHQ-TXNK hoàn thuế và không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu 2015

            • 26/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực