Công văn 99/CT-TTHT

Công văn 99/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế hoạt động kinh doanh chứng khoán do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 99/CT-TTHT chính sách thuế hoạt động kinh doanh chứng khoán Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301955155

Trả lời văn thư số 1751/2015/CV-SSIHO ngày 14/12/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1/ Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Căn cứ Điểm c Khoản 8 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hoạt động cung cấp thông, tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.”

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5009/TCT-CS ngày 26/11/2015 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ quy định nêu trên:

Về nguyên tắc ngoài các hoạt động kinh doanh chứng khoán được nêu cụ thể tại Điểm c Khoản 8 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC các hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó nếu các hoạt động tư vấn Công ty nêu tại mục b phần 1 của văn bản hỏi là hoạt động kinh doanh chứng khoán thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trường hợp không thuộc hoạt động kinh doanh chứng khoán thì phải chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất 10%. Về việc xác định là hoạt động kinh doanh chứng khoán khác hay không (kể cả việc Công ty chứng khoán làm nhà thầu phụ ký hợp đồng với đại lý phát hành để thực hiện chào bán chứng khoán và nhận phí từ đại lý phát hành chứ không nhận trực tiếp từ tổ chức phát hành như Công ty nêu tại mục a của văn bản hỏi), đề nghị Công ty có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.

2/ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định các khoản giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN:

“a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.”

Trường hợp Công ty có trích lương người lao động để đóng vào Quỹ phòng chống thiên tai thì khoản đóng góp này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

3/ Về hóa đơn:

Về lập hóa đơn đối với hoạt động mua bán lại chứng khoán, ngày 23/09/2015 Cục Thuế đã có văn bản số 8562/CT-TTHT hướng dẫn Công ty, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dn tại văn bản này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- Phòng PC;

- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 99/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu99/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2016
Ngày hiệu lực06/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 99/CT-TTHT chính sách thuế hoạt động kinh doanh chứng khoán Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 99/CT-TTHT chính sách thuế hoạt động kinh doanh chứng khoán Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu99/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành06/01/2016
        Ngày hiệu lực06/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 99/CT-TTHT chính sách thuế hoạt động kinh doanh chứng khoán Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 99/CT-TTHT chính sách thuế hoạt động kinh doanh chứng khoán Hồ Chí Minh 2016

            • 06/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực