Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH

Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH về góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 99/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sử dụng để triển khai tự đánh giá tại các trường trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước. Tới nay nhiều trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn và gửi về Bộ.

Thực hiện kế hoạch định kỳ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và để phát hiện các bất cập (nếu có), kịp thời chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng các công cụ đánh giá, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thu thập ý kiến của các trường về từng tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp. Trân trọng đề nghị các đơn vị góp ý cho bộ tiêu chuẩn, cụ thể như sau:

1. Góp ý trên file mẫu có tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn). Có thể tìm file này theo từ khóa: “99/KTKĐCLGD-KĐĐH”.

2. Gửi file góp ý bằng e-mail về Cục trước ngày 15/3/2011 theo địa chỉ: [email protected] (không cần gửi văn bản góp ý theo đường công văn). Thống nhất cách ghi tên file và chủ đề thư như sau:

a) Tên file: gopy_tccn_kí hiệu trường theo tuyển sinh

b) Chủ đề thư: “Tên đơn vị góp ý bộ tiêu chuẩn trung cấp chuyên nghiệp” 

Ví dụ Trường Trung Cấp Kinh tế Quảng Bình:

- Tên file “gopy_tccn_3101.xls”;

- Chủ đề “Trường Trung Cấp Kinh tế Quảng Bình góp ý bộ tiêu chuẩn TCCN”. 

3. Gửi văn bản thông báo (mẫu kèm theo) về Cục ngay sau khi đã gửi e-mail, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại (04) 39747108, fax: (04) 39747109. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm, liên hệ với cán bộ của Cục theo số điện thoại ở trên hoặc số di động 0912770070 (bà Trương Thị Tố Nga).

Ghi chú: Đơn vị nào chưa báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011 theo Công văn số 54/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 27/01/2011 của Cục, đề nghị khẩn trương hoàn tất (hạn cuối là ngày 28/02/2011).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- CT. Bùi Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Nhà trường - Bộ QP (để phối hợp);
- Lưu: VP Cục, KĐĐH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Thanh

 

(Mẫu góp ý kèm theo Công văn số: 99/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 24/02/2011 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…
TÊN ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:           /TB-………

……………., ngày…….tháng……năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Đơn vị:……………………………………………………………………  xin thông báo:

1. Đã góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp và đã gửi e-mail kèm theo file phiếu góp ý:

- Tên file:………………………………………………………….…..;

- Từ địa chỉ e-mail:………………………………………. (của đơn vị)

- Tới địa chỉ e-mail: [email protected] (của Cục). 

- Vào hồi………giờ……phút, ngày……tháng……năm 2011.

Các dữ liệu trong file đã gửi trên đây đảm bảo tính chính xác, đề nghị Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cập nhật và xử lý.

2. Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ với:

Ông (bà)………………………………………………………..………..:

- Chức vụ:……………………………………………….……………....;

- Điện thoại cố định:………………………….;

- Điện thoại di động:……………………….…;

- E-mail:………………………………………. 

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- ……………...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

……………………………

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu99/KTKĐCLGD-KĐĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2011
Ngày hiệu lực24/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH

Lược đồ Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu99/KTKĐCLGD-KĐĐH
        Cơ quan ban hànhCục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
        Người kýPhạm Xuân Thanh
        Ngày ban hành24/02/2011
        Ngày hiệu lực24/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Công văn 99/KTKĐCLGD-KĐĐH tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

           • 24/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực