Công văn 99/TANDTC-PC

Công văn 99/TANDTC-PC năm 2016 thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 99/TANDTC-PC tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/TANDTC-PC
V/v triển khai thực hiện việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

 

Theo quy định tại các Điều 30, 38 và 45 của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện có Tòa gia đình và người chưa thành niên. Việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ căn cứ vào yêu cầu công việc và thực tế xét xử của mỗi Tòa án; tùy thuộc vào biên chế đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của từng Tòa án và do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Đ việc tổ chức các Tòa chuyên trách nói chung, Tòa gia đình và người chưa thành niên nói riêng được thực hiện thống nhất trong cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21-01-2016 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph thuộc tỉnh và tương đương1; trong đó, quy định cụ thể về thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên; quy trình đề nghị tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án mình. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đã có ý kiến chỉ đạo Tòa án các cấp về công tác nhân sự của Tòa gia đình và người chưa thành niên; yêu cầu về cơ sở vật chất của Tòa gia đình và người chưa thành niên (theo đó, Tòa gia đình và người chưa thành niên phải có phòng tư vấn - hòa giải; phòng trẻ em; phòng trợ giúp y tế và phòng xét xử thân thiện); yêu cầu phải nắm chắc các quy định của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, về hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng chỉ đạo các Tòa án cần chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các t chức chính trị - xã hội, t chức phúc lợi xã hội, cơ quan y tế, giáo dục ở trung ương và địa phương đ phối hp với Tòa án giải quyết tốt các vụ việc thuộc thm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Thực hiện các quy định nêu trên, ngày 04-4-2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ ra mắt Tòa gia đình và người chưa thành niên - Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh đầu tiên ở Việt Nam được t chức theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vì chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chun bị tốt về công tác nhân s, về cơ sở vật chất của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Đ đẩy nhanh việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương khẩn trương chuẩn bị các Điều kiện cần thiết, đặc biệt là về công tác nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên, bảo đảm Tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện cần liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để học tập kinh nghiệm về việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên.

 


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các đ/c Phó Chánh án và thành viên HĐTP TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Tòa án nhân dân TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT (VP, Vụ PC & QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH AN
Nguyễn Văn Thuân

 1 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-3-2016.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 99/TANDTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu99/TANDTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 99/TANDTC-PC tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 99/TANDTC-PC tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu99/TANDTC-PC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Thuân
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 99/TANDTC-PC tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 99/TANDTC-PC tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên 2016

             • 12/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực