Công văn 990/TCT-CS

Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 990/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 149/CT-KTr2 ngày 18/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn về việc tỷ lệ % thuê TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với chi phí quản lý nhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Tập đoàn Điện khí Thượng Hải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.2.a Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế áp dụng đối với ngành kinh doanh dịch vụ là 5%;

Tại Điểm 3.2.b1 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể: "b1) Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp tại hợp đồng thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được ký giữa Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bên Việt Nam) và Tập đoàn Điện khí Thượng Hải Trung Quốc (Nhà thầu nước ngoài) bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau nhưng tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh (như dịch vụ quản lý là 25.000.000 USD thì tỷ lệ % thuế TNDN đối với dịch vụ quản lý là 5% trên doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 990/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu990/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2012
Ngày hiệu lực21/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 990/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 990/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu990/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành21/03/2012
        Ngày hiệu lực21/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 990/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 990/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu nước ngoài

           • 21/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực