Công văn 991/TCT-CS

Công văn 991/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 991/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 991/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1670/CT-KTT ngày 09/12/2009 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập:

Tại Mục I Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư.

2. Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư.

3. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư.

4. Đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư”.

2. Các trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tại điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên quy định:

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

- Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh như trước đây”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Phi Đạt, đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Tháp căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế để xác định mức ưu đãi thuế TNDN của Công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 991/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu991/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2010
Ngày hiệu lực29/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 991/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 991/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu991/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành29/03/2010
        Ngày hiệu lực29/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 991/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 991/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 29/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực