Công văn 991/VPCP-CN

Công văn 991/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo tờ trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 991/VPCP-CN 2020 dự thảo chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/VPCP-CN
V/v dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 745/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020) về dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.

- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải cập nhật, hoàn thiện dự thảo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 27-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2008 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo hồ sơ của hai đề án), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, VP BCSĐ Chính phủ, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 991/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu991/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2020
Ngày hiệu lực10/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 991/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 991/VPCP-CN 2020 dự thảo chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 991/VPCP-CN 2020 dự thảo chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu991/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành10/02/2020
        Ngày hiệu lực10/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 991/VPCP-CN 2020 dự thảo chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 991/VPCP-CN 2020 dự thảo chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam

              • 10/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực