Công văn 9923/VPCP-KTTH

Nội dung toàn văn Công văn 9923/VPCP-KTTH 2023 góp ý dự thảo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9923/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị nội dung góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Để sớm hoàn thiện Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, bảo đảm chất lượng phục vụ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương vào ngày 05 tháng 01 năm 2024, căn cứ nội dung thảo luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành, lĩnh vực được phân công quản lý, khẩn trương chuẩn bị ngắn gọn, không quá 01 trang A4 các nội dung sau: (i) thành tích nổi bật, hạn chế yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực năm 2023, bảo đảm khách quan, rõ ràng, có số liệu chứng minh thuyết phục; (ii) dự báo bối cảnh tình hình năm 2024, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện để tạo đột phá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025 theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trong ngày 20 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9923/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9923/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(13/03/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9923/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 9923/VPCP-KTTH 2023 góp ý dự thảo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9923/VPCP-KTTH 2023 góp ý dự thảo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9923/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành20/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (13/03/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9923/VPCP-KTTH 2023 góp ý dự thảo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9923/VPCP-KTTH 2023 góp ý dự thảo đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội

              • 20/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực