Công văn 993/BHXH-CST

Công văn 993/BHXH-CST năm 2013 thực hiện in thông báo kết quả đóng và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội hàng năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 993/BHXH-CST 2013 in thông báo kết quả đóng tờ rời bảo hiểm xã hội hàng năm đã được thay thế bởi Quyết định 558/QĐ-BHXH năm 2014 Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản 2013 Bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 993/BHXH-CST 2013 in thông báo kết quả đóng tờ rời bảo hiểm xã hội hàng năm


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/BHXH-CST
V/v: thực hiện in thông báo kết quả đóng và tờ rời sổ BHXH hàng năm

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Để bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Kịp thời in thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của năm trước (mẫu C13-TS) của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh để gửi người tham gia.

2. In tờ rời sổ bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm trước của người tham gia trên địa bàn tỉnh để gửi đơn vị sử dụng lao động.

3. Chữ ký của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố được quét trên phần mềm để in trên tờ thông báo kết quả đóng và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội hàng năm.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện quy định trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Cấp sổ, thẻ) trước ngày 30/4/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, CST (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN CẤP SỔ, THẺ
Chu Minh Tộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 993/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu993/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2013
Ngày hiệu lực15/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 993/BHXH-CST 2013 in thông báo kết quả đóng tờ rời bảo hiểm xã hội hàng năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 993/BHXH-CST 2013 in thông báo kết quả đóng tờ rời bảo hiểm xã hội hàng năm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu993/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýChu Minh Tộ
        Ngày ban hành15/03/2013
        Ngày hiệu lực15/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 993/BHXH-CST 2013 in thông báo kết quả đóng tờ rời bảo hiểm xã hội hàng năm

            Lịch sử hiệu lực Công văn 993/BHXH-CST 2013 in thông báo kết quả đóng tờ rời bảo hiểm xã hội hàng năm