Công văn 9961/VPCP-KGVX

Công văn 9961/VPCP-KGVX năm 2015 công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9961/VPCP-KGVX công nhận danh hiệu Gia đình học tập Dòng họ học tập Cộng đồng học tập 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9961/VPCP-KGVX
V/v công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Ngày 18 tháng 11 năm 2015, Văn phòng Chính phủ nhận được Tờ tnh số 455/CVLT-KHVN-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2015 ca Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “Gia đình học tập, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” (sau đây gọi tt là Bộ Tiêu chí). V vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ Tiêu chí dưới hình thức văn bản phù hợp, đúng thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương ch đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng đến năm 2020”; trong đó có việc chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

n phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TP, NV, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9961/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9961/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2015
Ngày hiệu lực27/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9961/VPCP-KGVX công nhận danh hiệu Gia đình học tập Dòng họ học tập Cộng đồng học tập 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9961/VPCP-KGVX công nhận danh hiệu Gia đình học tập Dòng họ học tập Cộng đồng học tập 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9961/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành27/11/2015
        Ngày hiệu lực27/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9961/VPCP-KGVX công nhận danh hiệu Gia đình học tập Dòng họ học tập Cộng đồng học tập 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9961/VPCP-KGVX công nhận danh hiệu Gia đình học tập Dòng họ học tập Cộng đồng học tập 2015

             • 27/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực