Công văn 9966/TCHQ-TXNK

Công văn 9966/TCHQ-TXNK năm 2014 về giá tính thuế ắc quy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9966/TCHQ-TXNK 2014 giá tính thuế ắc quy nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9966/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK.

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
(Đ/c: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 555/PA-HC ngày 25/7/2014 của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam kiến nghị về giá tính thuế đối với mặt hàng ắc quy nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ, Thông tư số 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì: Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là một cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan để xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc thực hiện kiểm tra sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không được sử dụng để áp đặt trị giá tính thuế.

Cũng theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTC: Trường hợp có kiến nghị của các Bộ, Ngành, Hiệp hội, tổ chức, cá nhân thì Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, sửa đổi Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo.

Để có thêm cơ sở thông tin xây dựng, sửa mức giá tham chiếu phù hợp với thực tế, đề nghị Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam phối hợp cung cấp các thông tin và tài liệu (có dấu sao y bản chính) gửi về Cục Thuế XNK -Tổng cục Hải quan trước ngày 12/8/2014, cụ thể:

1. Lập Bảng phân tích chi tiết về: Hàm lượng, giá mua các nguyên vật liệu cấu thành: chì, nhựa, lá cách... các chi phí khác có liên quan hình thành nên giá bán của sản phẩm ắc quy của Doanh nghiệp (kèm theo tài liệu có liên quan).

2. Các thông số kỹ thuật, các tiêu chí ảnh hưởng đến giá bán của ắc quy, ví dụ: nhãn hiệu, xuất xứ, dung lượng...

3. Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu về giá giao dịch mua bán trên thị trường trong nước, quốc tế của các loại ắc quy nhập khẩu vào Việt Nam (đặc biệt là loại ắc quy hiệu Rocket, Atlas) và địa chỉ các trang Web có liên quan (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam biết và phối hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9966/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9966/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2014
Ngày hiệu lực 08/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9966/TCHQ-TXNK 2014 giá tính thuế ắc quy nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 9966/TCHQ-TXNK 2014 giá tính thuế ắc quy nhập khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 9966/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành 08/08/2014
Ngày hiệu lực 08/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 9966/TCHQ-TXNK 2014 giá tính thuế ắc quy nhập khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 9966/TCHQ-TXNK 2014 giá tính thuế ắc quy nhập khẩu

  • 08/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực