Công văn 9968/TCHQ-TXNK

Công văn 9968/TCHQ-TXNK năm 2014 về lập hồ sơ xóa nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9968/TCHQ-TXNK 2014 lập hồ sơ xóa nợ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9968/TCHQ-TXNK
V/v lập hồ sơ xóa nợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến ch đạo của Tổng cục về việc xóa nợ đối với DNNN đã có quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các trường hợp xóa nợ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: Đ nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát các trường hợp đã có quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuộc đối tượng xóa nợ, có số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên (01 doanh nghiệp), khẩn trương lập hồ sơ gửi về Tổng cục, để Tổng cục tổng hợp trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xóa nợ (hồ sơ xóa nợ đi với các trường hợp này đề nghị gửi về Tổng cục trước 15/9/2014).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thá
i (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9968/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9968/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9968/TCHQ-TXNK 2014 lập hồ sơ xóa nợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9968/TCHQ-TXNK 2014 lập hồ sơ xóa nợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9968/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9968/TCHQ-TXNK 2014 lập hồ sơ xóa nợ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9968/TCHQ-TXNK 2014 lập hồ sơ xóa nợ

             • 08/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực