Công văn 9969/TCHQ-TXNK

Công văn 9969/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế kiêm bù trừ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9969/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế kiêm bù trừ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9969/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế kiêm bù trừ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Đức Trà;
(161 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 51/CV ngày 24/6/2014 của Công ty TNHH Đức Trà về việc xin khấu trừ hoàn thuế tờ khai 7655/NK/KD/HN ngày 22/10/2008 theo công văn số 4106/BTC-TCHQ ngày 01/4/2014 để bù trừ sang tờ khai số 2602 ngày 28/3/2012, tờ khai số 3227 ngày 17/4/2012 và không tính chậm nộp tiền thuế đối với 02 tờ khai trên. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Điều 29, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 112, Điều 128 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và quyết định ấn định giảm thuế để ra quyết định hoàn thuế, xem xét bù trừ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đức Trà, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH-Nhung(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9969/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9969/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9969/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế kiêm bù trừ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9969/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế kiêm bù trừ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9969/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9969/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế kiêm bù trừ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9969/TCHQ-TXNK 2014 hoàn thuế kiêm bù trừ

           • 08/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực