Công văn 997/TCT-CS

Công văn 997/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 997/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động khuyến mại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10631/CT-TTr ngày 8/12/2011 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 0612/2011 ngày 6/12/2011 của Công ty Pepsico Việt Nam đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định về xúc tiến thương mại:

Căn cứ tại điểm 3 mục I phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“3. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng hoặc để trả thay lương (trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo theo quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại không phải tính thuế GTGT), giá tính thuế GTGT được xác định theo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Căn cứ điểm 2.20 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT:    

“Đối với cơ sở kinh doanh xuất hàng hóa dưới các hình thức cho, vay, mượn hoặc hoàn trả hàng hóa thì phải viết hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định như trường hợp mua, bán hàng hóa thông thường”.

Từ 01/01/2004 đến 30/6/2007, trường hợp Công ty Pepsico Việt Nam có hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo không theo quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT cho số sản phẩm hàng hóa nêu trên

Đề nghị Cục thuế liên hệ với Sở Thương mại để có ý kiến trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định của Nghị định 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ triển lãm thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại nêu trên.

2. Về thuế GTGT đối với vật phẩm bán hàng và trưng bày:

Ngày 24/10/2011, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 9085/CT-TTHT trả lời Công ty Pepsico Việt Nam. Nội dung công văn số 9085/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh trả lời là phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Pepsico Việt Nam được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Công ty Pepsico Việt Nam
(Đ/c: 88 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM);
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 997/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu997/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2012
Ngày hiệu lực21/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 997/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động khuyến mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 997/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động khuyến mại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu997/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành21/03/2012
        Ngày hiệu lực21/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 997/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động khuyến mại

         Lịch sử hiệu lực Công văn 997/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động khuyến mại

         • 21/03/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/03/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực