Công văn 997/TCT-ĐTNN

Công văn số 997/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 997/TCT-ĐTNN áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% hàng hóa xuất khẩu


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 997/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty quốc tế PAN PACIFIC 

 

Trả lời công văn không số ngày 26/12/2005 của Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ Điều kiện và các thủ tục quy định tại Tiết d, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Theo quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific phải có Tờ khai Hải quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan. Theo báo cáo của Công ty thì các Tờ khai Hải quan số 42 XK/SXXK/BN ngày 13/4/2004, số 97 XK/SXXK/BN ngày 11/6/2004 và số 108 XK/SXXK/BN ngày 25/6/2004 đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục hải quan Bắc Ninh bị thất lạc, vì vậy nếu trường hợp Công ty xuất trình được các tài liệu chứng minh hàng hóa thuộc các Tờ khai này đã thực tế xuất khẩu, cụ thể như: xác nhận của Hải quan Bắc Ninh về hàng hóa đã thực tế xuất khẩu; Biên bản bàn giao hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, Bảng kê tổng hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất; vận đơn (B/L), sơ đồ xếp hàng xuống tàu của hãng vận tải, hợp đồng mua bán ngoại thương, các chứng từ thanh toán phù hợp với hàng hóa đã thực tế xuất khẩu thì được chấp thuận cho áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc các Tờ khai hải quan nêu trên. Công ty phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu xuất trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Quốc tế Việt Pan Pacific biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 997/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu997/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2006
Ngày hiệu lực20/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 997/TCT-ĐTNN áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 997/TCT-ĐTNN áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% hàng hóa xuất khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu997/TCT-ĐTNN
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Văn Huyến
       Ngày ban hành20/03/2006
       Ngày hiệu lực20/03/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 997/TCT-ĐTNN áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% hàng hóa xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 997/TCT-ĐTNN áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% hàng hóa xuất khẩu