Công văn 9974/VPCP-KGVX

Công văn 9974/VPCP-KGVX năm 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9974/VPCP-KGVX 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017 2018


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9974/VPCP-KGVX
V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đầu năm học mới 2017 - 2018, tại một số trường học có tình trạng tổ chức thu nhiu khoản thu không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh học sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các văn bản của Bộ bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đi không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm; kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3). S
ơn 71.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9974/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9974/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9974/VPCP-KGVX 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9974/VPCP-KGVX 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9974/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành19/09/2017
        Ngày hiệu lực19/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9974/VPCP-KGVX 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017 2018

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9974/VPCP-KGVX 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học 2017 2018

              • 19/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực