Công văn 9978/TCHQ-GSQL

Công văn 9978/TCHQ-GSQL năm 2014 quy định nghiệp vụ giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết, kiểm tra qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9978/TCHQ-GSQL 2014 giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra qua cửa khẩu phụ điểm thông quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9978/TCHQ-GSQL
V/v quy định nghiệp vụ giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết, kiểm tra qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 1978/HQLS-GSQL ngày 14/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định giám sát đặc thù đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng kho ngoại quan tái xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa, bãi tập kết nằm trong khu vực cửa khẩu xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Phần A của dự thảo:

1.1. Điểm 4 phần A sửa đổi là:

a) Việc tiếp nhận hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tái xuất, hàng kho ngoại quan phải sang tải để tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan xuất khẩu được thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Trường hợp làm thủ tục ngoài giờ hành chính, người khai hải quan có đề nghị bằng văn bản và được Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ phê duyệt.

b) Công tác giám sát của cơ quan hải quan tại địa điểm tập kết hàng hóa để sang tải và tại cửa khẩu phụ, điểm thông quan phải đảm bảo 24 giờ/ 7 ngày; Thời gian giám sát hàng hóa thực xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan thực hiện theo quy định giờ đóng mở cửa khẩu của UBND tỉnh Lạng Sơn.

1.2. Sửa đổi điểm 5 phần A gạch đầu dòng thứ 2: Phương tiện để sang tải vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo các điều kiện niêm phong, giám sát hải quan; Hàng hóa là ô tô, máy, phương tiện cơ giới không được tự hành từ Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa ra các cửa khẩu phụ, điểm thông quan.

1.3. Bổ sung điểm 6 phần A: Việc xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan thực hiện theo quy định tại Công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính.

1.4. Sửa đổi điểm 7 phần A: Trong quá trình giám sát hàng hóa sang tải tại các Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa/ Bãi tập kết, sang tải hàng hóa; giám sát hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu phụ và điểm thông quan, các bộ phận nghiệp vụ liên quan phải thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo quản lý chặt chẽ hồ sơ, hàng hóa từ khi tiếp nhận đến khi thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

1.5. Sửa đổi điểm 8 phần A: Việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, giám sát hàng hóa tái xuất phải được cập nhật, theo dõi đầy đủ, kịp thời theo phương thức phù hợp (thủ công/điện tử) cuối tháng phải thực hiện in, đóng sổ, lưu trữ, báo cáo, nhập dữ liệu vào hệ thống theo đúng quy định.

2. Sửa đổi phần B của dự thảo:

1.1. Đối tượng thực hiện Quy định về giám sát hải quan là cơ quan Hải quan. Vì vậy, yêu cầu bỏ mục I phần B Trách nhiệm của chủ hàng, người điều khiển phương tiện.

1.2. Thống nhất cụm từ “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” tại điểm 3 mục III phần B.

1.3. Sửa, bổ sung vào cuối điểm 6 mục III phần B như sau: Nguyên tắc: Hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan chuyển cửa khẩu để tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan thực hiện theo điểm 3 phần A Quy định này; Đối với các lô hàng đã xuất một phần chỉ được xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu đã tiếp nhận hồ sơ hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, không được thay đổi cửa khẩu xuất.

1.4. Bỏ điểm 6.2 mục III phần B.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung và ra Quyết định ban hành quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, nếu có vướng mắc báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9978/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9978/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2014
Ngày hiệu lực08/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9978/TCHQ-GSQL 2014 giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra qua cửa khẩu phụ điểm thông quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9978/TCHQ-GSQL 2014 giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra qua cửa khẩu phụ điểm thông quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9978/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành08/08/2014
        Ngày hiệu lực08/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9978/TCHQ-GSQL 2014 giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra qua cửa khẩu phụ điểm thông quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9978/TCHQ-GSQL 2014 giám sát hàng hóa xuất từ địa điểm tập kết kiểm tra qua cửa khẩu phụ điểm thông quan

             • 08/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực