Công văn 9978/VPCP-QHQT

Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” do ADB tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9978/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán các Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 201/TTr-NHNN ngày 29 tháng 11 năm 2012), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đàm phán với ADB Hiệp định Vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và các văn bản liên quan khác đối với Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1”. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 6 đến 7 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.

2. Thành lập Đoàn đàm phán liên ngành do đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn. Mọi chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do Ngân sách Nhà nước đài thọ thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy uỷ quyền cho Trưởng đoàn đàm phán theo quy định.

4. Giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ADB hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán và báo cáo Chính phủ về kết quả đàm phán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9978/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9978/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực06/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9978/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9978/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực06/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9978/VPCP-QHQT đàm phán Hiệp định cho Khoản Tài trợ bổ sung cho Dự án

              • 06/12/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/12/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực