Công văn 999/TCT-CS

Công văn 999/TCT-CS năm 2019 hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 999/TCT-CS 2019 chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán bằng ngoại tệ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/TCT-CS
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 212/CT-KTT1 ngày 07/01/2019 của Cục thuế: tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 11 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội quy định.

“1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc tế là "VND"). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm khóa sổ lập báo cáo tài chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

- Tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và văn bản hướng dẫn thi hành đều quy định: Cơ sở kinh doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

- Tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007), các Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và văn bản hướng dẫn thi hành quy định đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam.

- Tại điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế quy định đồng tiền khai thuế là đồng Vịệt Nam.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tại công văn số 212/CT-KTT1 nêu trên thì Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Chu Lai được Bộ Tài chính cho phép sử dụng đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế, khi Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nghiên cứu kỹ các quy định và hướng dẫn nêu trên, điều kiện thực tế của doanh nghiệp để xử lý thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ: PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 999/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu999/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 999/TCT-CS

Lược đồ Công văn 999/TCT-CS 2019 chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán bằng ngoại tệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 999/TCT-CS 2019 chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán bằng ngoại tệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu999/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 999/TCT-CS 2019 chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán bằng ngoại tệ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 999/TCT-CS 2019 chuyển lỗ tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi hạch toán bằng ngoại tệ

           • 25/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực