Công văn 999TCT/PCCS

Công văn số 999TCT/PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 999TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 999TCT/PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi:

Xí nghiệp Rostaing Việt Nam
Số 1 đường 13A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2

 

Trả lời công văn số 1131/RT ngày 23/12/2004 của Xí nghiệp Rostaing Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Căn cứ vào Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì trường hợp Xí nghiệp có mở rộng sản xuất, xây dựng thêm 1 phân xưởng sản xuất sản phẩm thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế

=

Phần thu nhập chịu thuế trong năm

x

Giá trị TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng cho SXKD

Tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho SXKD

2) Tại Điểm 4 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Được giảm 50% số thuế phải nộp cho phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước”.

3) Tại Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “1.2. Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn trường hợp được miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất theo chế độ quy định và thông báo cho cơ quan thuế biết”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập đối với hoạt động đầu tư mở rộng mang lại và thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trong năm tài chính thì sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 999TCT/PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu999TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2005
Ngày hiệu lực04/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 999TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 999TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu999TCT/PCCS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành04/04/2005
     Ngày hiệu lực04/04/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 999TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 999TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

          • 04/04/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/04/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực