Công văn 1586/BNV-CCVC

Công văn 1586/BNV-CCVC năm 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 1586/BNV-CCVC 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức viên chức


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1586/BNV-CCVC
V/v tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Trong thời gian vừa qua vẫn có tình trạng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập chưa làm tốt công tác tuyển dụng công chức, viên chức, vẫn để xảy ra tình trạng ký hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế mà không thực hiện tuyển dụng công chức hoặc ký hợp đồng lao động làm các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.

2. Chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được cơ quan có thẩm quyền phân bổ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện. Qua đó, kịp thời bổ sung công chức, viên chức vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo nhu cầu.

3. Việc ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập phải trong phạm vi định mức hoặc số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của Bộ Luật Lao động, trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, việc tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển. Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và xét tuyển đặc cách viên chức quy định tại Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP chỉ thực hiện để tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Các Bộ, ngành, địa phương không áp dụng quy định về các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển đặc cách đối với viên chức hoặc chỉ ký hợp đồng lao động để thay hoàn toàn cho việc tuyển dụng thông qua phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

5. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đã được phân cấp cho Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền hoặc vi phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc trong quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ để xem xét, hướng dẫn hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Trần Anh Tuấn;
- Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành (để thực hiện);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1586/BNV-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1586/BNV-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2014
Ngày hiệu lực16/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn số 1586/BNV-CCVC 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 1586/BNV-CCVC 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1586/BNV-CCVC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2014
        Ngày hiệu lực16/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn số 1586/BNV-CCVC 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn số 1586/BNV-CCVC 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức viên chức

           • 16/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực