Công văn 2309/TCT-KK

Công văn 2309/TCT-KK năm 2016 về chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 2309/TCT-KK 2016 chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/TCT-KK
V/v chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Vaude Việt Nam
(Khu Gạch Lát, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 05/2016-VDVN của Công ty TNHH Vaude Việt Nam v/v xin chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng của Chi nhánh tại Hà Nội và Công văn số 24432/CT-KT1 ngày 27/4/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội v/v chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. ”

Tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số 24432/CT-KT1 ngày 27/4/2016: Trường hợp Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH Vaude Việt Nam có trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa, từ khi thành lập đến khi giải thể không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính; đối với các chi phí quản lý phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Chi nhánh tại Hà Nội có hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Chi nhánh đã kê khai tại Cục Thuế thành phố Hà Nội thì Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh; Trường hợp có cơ sở để xác định các chi phí này phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trụ sở chính Công ty và đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định thì Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện xác nhận nghĩa vụ thuế của Chi nhánh còn được khấu trừ để Chi nhánh tổng hợp kê khai tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Vaude Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ
CS, Vụ PC;
- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2309/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2309/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2309/TCT-KK

Lược đồ Công văn số 2309/TCT-KK 2016 chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 2309/TCT-KK 2016 chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2309/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn số 2309/TCT-KK 2016 chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn số 2309/TCT-KK 2016 chuyển nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng

            • 30/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực