Công văn 2860/TCT-PCCS

Công văn số 2860/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế

Nội dung toàn văn Công văn số 2860/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2860/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2541/CT-TTr2 ngày của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn: "Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan.

- Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, từ ngày 1/1/2004, cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mà bị cơ quan thuế phát hiện có vi phạm về kê khai thuế dẫn đến làm giảm thu nhập chịu thuế thì cơ sở kinh doanh vẫn được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng bị xử phạt vi phạm hành chính theo chế độ quy định. Nếu doanh nghiệp đang trong thời hạn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà cơ quan thuế phát hiện có vi phạm về kê khai thuế dẫn đến làm giảm thu nhập chịu thuế thì tuỳ theo lỗi, cơ sở kinh doanh bị xử phạt theo chế độ quy định. Cơ sở kinh doanh không được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện tăng thêm.

2. Trước ngày , cần phân biệt căn cứ pháp lý để xử lý như sau:

a. Đối với các doanh nghiệp thuộc diện được ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước số 03/1998/QH10. Tại Điểm 3 Mục II Phần C Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC nêu trên thì: "Cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư có hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng với thực tế sản xuất, kinh doanh hoặc có hành vi khai man thì cơ quan thuế xem xét xử lý như sau:

- Nếu các dự án đầu tư trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn được giải quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định. Tuỳ theo lỗi của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính đối với hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng thực tế hoặc khai man của cơ sở sản xuất, kinh doanh".

- Nếu các dự án đầu tư đang trong thời gian được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần thu nhập chịu thuế cơ sở sản xuất, kinh doanh khai không đúng thực tế hoặc khai man không được xét giảm thuế. Tùy theo lỗi của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng thực tế hoặc khai man của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng ưu đãi theo Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC nêu trên đang trong thời kỳ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mà cơ quan thuế phát hiện có vi phạm về kê khai dẫn đến làm giảm thu nhập chịu thuế thì tuỳ theo lỗi, cơ sở kinh doanh bị xử phạt theo chế độ quy định. Cơ sở kinh doanh cũng không được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện tăng thêm.

b. Đối với các doanh nghiệp thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì hành vi vi phạm trong khi đang thực hiện ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp được hướng dẫn tại Điểm 1 Mục V Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên: "Cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, kê khai hoặc kê khai không đúng các căn cứ tính thuế thì không được hưởng mức thuế suất ưu đãi mà phải nộp thuế hàng tháng theo chế độ khoán doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế. Ngoài ra còn bị phạt vi phạm hành chính về thuế".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, từ trước ngày 1/1/2004, doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm đó có vi phạm về chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ tính thuế thì không được hưởng chế độ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2860/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2860/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2006
Ngày hiệu lực 10/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn số 2860/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn số 2860/TCT-PCCS chính sách thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2860/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 10/08/2006
Ngày hiệu lực 10/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn số 2860/TCT-PCCS chính sách thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn số 2860/TCT-PCCS chính sách thuế

  • 10/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực