Công văn 5705/BTNMT-TCCB

Công văn 5705/BTNMT-TCCB năm 2014 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 5705/BTNMT-TCCB thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5705/BTNMT-TCCB
V/v thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; Trung tâm Phát triển quỹ đất (Tchức phát triển quỹ đất) là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát trin quỹ đất cp tnh và cấp huyện thì tchức lại T chức phát trin quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát trin quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có.

Tại Văn bản số 347/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và t chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2014. Thực hin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính gấp rút hoàn thiện, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu t chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đt đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Để việc kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được đồng bộ, kịp thời theo ý kiến ch đạo của Thủ tướng Chính ph, Bộ Tài nguyên và Mội trường trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch s 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV để quyết định thành lập theo thm quyền trên sở chuyển nguyên trạng t chức, biên chế, số lượng người làm việc, kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán chi ngân sách (kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chi không thường xuyên; vốn đầu tư xây dựng, mua sm, sửa chữa trang thiết bị), trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và thông tin dữ liệu có liên quan của Văn phòng đăng ký quyền sử dạng đất cấp huyện về Sở Tài nguyên và Môi trường đ t chức thành Văn phòng đăng ký đất đai; bố trí trụ sở, trang thiết bị, cơ sở hạ tng thông tin và các điều kiện làm việc của Văn phòng đăng ký đt đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cám ơn sự phối hợp ch đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính phủ (đ báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- S TN&MT các tnh, tp. trực thuộc TƯ;
- Vụ PC, Tổng cục QLĐĐ, VP Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, ĐH 150.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5705/BTNMT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5705/BTNMT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2014
Ngày hiệu lực25/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn số 5705/BTNMT-TCCB thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 5705/BTNMT-TCCB thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5705/BTNMT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành25/12/2014
        Ngày hiệu lực25/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn số 5705/BTNMT-TCCB thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn số 5705/BTNMT-TCCB thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất 2016

           • 25/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực