Công văn 5891/UBND-CNN

Công văn số 5891/UBND-CNN năm 2011 về đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 5891/UBND-CNN năm 2011 đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/UBND-CNN
V/v đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Các Công ty Kinh doanh hạ tầng KCN.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quản lý chất thải nguy hại;

Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2300/STMT-CCBVMT ngày 09/8/2011 đề nghị đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh; Do đó UBND tỉnh đính chính nội dung Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/6/2011 như sau:

Tại điểm 7, Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh (trang 2, dòng thứ 6 từ dưới lên) ghi là: “Các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp … đồng thời có thể làm Đại lý vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại (doanh nghiệp) trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp do điều kiện không ký được hợp đồng với Chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại…”.

Nay đính chính là “Các Công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp … đồng thời có thể làm Đại lý vận chuyển chất thải nguy hại được chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại ủy quyền hoặc hợp đồng để thực hiện hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại (doanh nghiệp) trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp do điều kiện không ký được hợp đồng với Chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại…” theo quy định tại Khoản 13, Điều 3 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh thông báo và yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các Công ty Kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Lưu: VT, CNN. đinhchinhCT18.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Thuộc tính Công văn 5891/UBND-CNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5891/UBND-CNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5891/UBND-CNN

Lược đồ Công văn số 5891/UBND-CNN năm 2011 đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn số 5891/UBND-CNN năm 2011 đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5891/UBND-CNN
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýPhan Thị Mỹ Thanh
       Ngày ban hành29/08/2011
       Ngày hiệu lực29/08/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn số 5891/UBND-CNN năm 2011 đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND

           Lịch sử hiệu lực Công văn số 5891/UBND-CNN năm 2011 đính chính Chỉ thị số 18/CT-UBND

           • 29/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực