Công văn 5931/BTC-TCHQ

Công văn 5931/BTC-TCHQ về thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn công văn số 5931/BTC-TCHQ trả lời thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5931/BTC-TCHQ
V/v Thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.
(D8, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 165/CVKS ngày 08/01/2008 của Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel về việc miễn thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH45; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp của Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 ngày 01/10/2003 nhập khẩu 65 máy trò chơi điện tử có thưởng; Công ty đã nhập khẩu miễn thuế 60 máy theo công văn số 3929/TM-XNK ngày 13/8/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), thì Công ty được nhập khẩu miễn thuế 05 máy trò chơi điện tử còn lại theo Giấy phép điều chỉnh số 411/GPĐC3 nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty Liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5931/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5931/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2008
Ngày hiệu lực22/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5931/BTC-TCHQ

Lược đồ công văn số 5931/BTC-TCHQ trả lời thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        công văn số 5931/BTC-TCHQ trả lời thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5931/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành22/05/2008
        Ngày hiệu lực22/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc công văn số 5931/BTC-TCHQ trả lời thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

            Lịch sử hiệu lực công văn số 5931/BTC-TCHQ trả lời thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử có thưởng

            • 22/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực