Công văn 666/VPCP-KGVX

Công văn 666/VPCP-KGVX năm 2012 lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn số 666/VPCP-KGVX Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát 2012


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 666/VPCP-KGVX
V/v lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 

Về đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao lập Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát (công văn số 214/VKSTC-V9 ngày 02 tháng 02 năm 2012, có gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2012 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc này trước ngày 25 tháng 02 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4) QT.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Thuộc tính Công văn 666/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu666/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2012
Ngày hiệu lực07/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 666/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn số 666/VPCP-KGVX Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn số 666/VPCP-KGVX Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu666/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành07/02/2012
        Ngày hiệu lực07/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn số 666/VPCP-KGVX Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát 2012

            Lịch sử hiệu lực Công văn số 666/VPCP-KGVX Dự án đầu tư thành lập Học viện Kiểm sát 2012

            • 07/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực