Công văn 1205/TCHQ/PC

Công văn số 1205/TCHQ/PC ngày 19/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc rà soát thủ tục hành chính trong ngành Hải quan

Nội dung toàn văn Công văn1205/TCHQ/PC rà soát thủ tục hành chính ngành Hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1205/TCHQ/PC
V/v rà soát thủ tục hành chính trong ngành Hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài chính tại Công văn số 2246/TC-VP ngày 04 tháng 03 năm 2004 về việc xây dựng kế hoạch CCHC đến năm 2010, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tiến hành rà soát ngay các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình để sửa đổi, loại bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà, cản trở công việc hoặc kiến nghị, đề xuất với Tổng cục, Bộ, Chính phủ xem xét sửa đổi đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền; và triển khai thực hiện theo kế hoạch sau đây:

I. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT.

1. Trong từng đơn vị hải quan

- Thủ tục tiếp nhận, xử lý công văn giấy tờ, giải quyết các vụ việc của từng bộ phận chuyên môn.

- Thủ tục xây dựng, ban hành các văn bản, quyết định hành chính.

- Các quan hệ phối hợp về tham mưu, ý kiến giữa các bộ phận chuyên môn trong từng cơ quan, đơn vị ở các cấp hải quan.

- Thủ tục trình, báo cáo kết quả xử lý, giải quyết công văn giấy tờ, vụ việc lên các cấp lãnh đạo.

2. Đơn vị Hải quan với các cấp với nhau và giữa Tổng cục Hải quan với Bộ Tài chính

2.1. Phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Bộ Tài chính với Tổng cục Hải quan.

2.2. Phân công, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục Hải quan với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2.3. Phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Cục Hải quan với các Chi cục, tổ, dội trực thuộc.

2.4. Phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố với cá đơn vị tham mưu của Tổng cục;

2.5. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố với nhau.

3. Giữa Hải quan các cấp với các co quan, đơn vị hữu quan.

3.1. Quan hệ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục Hải quan với các đơn vị, ngành của Bộ Tài chính.

3.2. Quan hệ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giữa Tổng cục Hải quan với các Bộ, ngành liên quan.

3.3. Quan hệ, phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh, thành phố với các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành ở trên địa bàn hoạt động; với Uỷ ban nhân dân các cơ quan, đơn vị hữu quan thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương.

4. Giữa Hải quan các cấp với các tổ chức, cá nhân tham gia xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh.

4.1. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hải quan trong các loại hình thủ tục hải quan và các thủ tục khác.

4.2. Thủ tục hải quan đối với các loại hình xuất- nhập khẩu, xuất - nhập cảnh (kể cả dừng thủ tục hải quan để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ).

4.3. Thủ tục cáp các loại giấy phép thuộc thẩm quyền của Hải quan.

4.4. Thủ tục đăng ký cấp mã số xuất-nhập khẩu.

4.5. Thủ tục kiểm tra, thu nộp, miễn thuế, truy thu, truy hoàn các loại thuế, lệ phí đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, phương tiện xuất - nhập cảnh;

4.6. Thủ tục kiểm tra sau thông quan.

4.7. Thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

4.8. Thủ tục thanh tra, kiểm tra.

4.9 Thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch

1.1. Các Cục, Vụ, đơn vị Hải quan trong toàn Ngành triển khai rà soát theo nội dung của mục I.1; và theo phân công cụ thể dưới đây.

1.2. Văn phòng Tổng cục rà soát theo nội dung của tiết: I.2.1, I.2.2, I.2.4, I.3.1, I.3.2.

1.3. Cục Điều tra Chống buôn lậu rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.3.2.

1.4. Vụ Giám sát quản lý rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4.1, I.4.2, I.4.3.

1.5. Vụ Pháp chế rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4.7.

1.6. Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan rà soát theo nội dung của tiết I.2.4, I.3.1, I.4.4.

1.7. Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo rà soát theo nội dung của tiết: I.2.2, I.2.4, I.2.5, I.3.1.

1.8. Viện Nghiên cứu khoa học hải quan rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1.

1.9. Thanh tra Tổng cục Hải quan rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4,8, I.4.9.

1.10. Vụ Kiểm tra Thu thuế xuất-nhập khẩu rà soát theo nội dung của tiết: I.2.4, I.3.1, I.4,5.

1.11. Cục Kiểm tra sau thông quan rà soát theo nội dung của tiết I.2.4, I.3.1, I.4.6.

1.12. Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát theo nội dung của tiết: I.2.3, I.2.4, I.3.3.

2. Thời hạn tiến độ thực hiện kế hoạch.

2.1. Thời hạn thực hiện: từ ngày 19 tháng 3 năm 2004 đến 19 tháng 4 năm 2004.

2.2. Các Cục, Vụ, đơn vị Hải quan trong toàn Ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo vụ theo phân công, gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế trước ngày 02 tháng 4 năm 2004.

2.3. Vụ Pháp chế chủ trì đầu mối giúp lãnh đạo Tổng cục tổng hợp kết quả và gửi lấy ý kiến các thành viên tổ cải cách hành chính của Ngành, chỉnh lý, làm báo cáo trình lãnh đạo Tổng cục ký gửi Bộ Tài chính trước ngày 19 tháng 4 năm 2004.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1205/TCHQ/PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1205/TCHQ/PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2004
Ngày hiệu lực19/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1205/TCHQ/PC

Lược đồ Công văn1205/TCHQ/PC rà soát thủ tục hành chính ngành Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn1205/TCHQ/PC rà soát thủ tục hành chính ngành Hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1205/TCHQ/PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành19/03/2004
        Ngày hiệu lực19/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn1205/TCHQ/PC rà soát thủ tục hành chính ngành Hải quan

              Lịch sử hiệu lực Công văn1205/TCHQ/PC rà soát thủ tục hành chính ngành Hải quan

              • 19/03/2004

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2004

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực