Công văn 268/TCT-DNK

Công văn số 268/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc Xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

Nội dung toàn văn Công văn268/TCT-DNK Xác định nghĩa vụ thuế trường hợp giải thể, thanh lý tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 268/TCT-DNK
V/v: Xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 816/CT-TT1 ngày 30/6/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc "xin ý kiến về vướng mắc trong công tác giám định thuế" đề nghị Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc trong việc xác định các khoản thuế HTX cổ phần Bến xe khách Quy Nhơn phải nộp khi bán nhà và các công trình xây dựng cùng với chuyển quyền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 02/08/2005 Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2605/TCT-DNK về việc "'thu thuế khi HTX giải thể" hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định các khoản thuế HTX cổ phần Bến xe khách Quy Nhơn phải nộp khi bán thanh lý tài sản (nhà và công trình xây dựng) cùng với chuyển quyền sử dụng đất nhưng không xác định riêng được giá trị của đất và giá trị của nhà, công trình trên đất. Nay khi căn cứ xác định riêng giá trị của đất và giá trị của nhà, công trình trên đất đã được cơ quan công an cung cấp thì về cơ bản, việc xác định nghĩa vụ thuế Hợp tác xã cổ phần bến xe khách Quy Nhơn phải nộp vẫn được xác định theo các công thức đã hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK (nêu trên), Tổng cục Thuế giải thích rõ thêm như sau:

1/ Về thuế GTGT: Theo hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK (nêu trên), thuế GTGT của HTX Quy Nhơn phải nộp được xác định theo công thức:

Số thuế GTGT của nhà, vật kiến trúc trên đất HTX phải nộp

=

Doanh thu thu được từ bán tài sản (nhà và các công trình xây dựng) cùng với chuyển QSDĐ

-

Giá trị đất tính thuế chuyển QSDĐ

x

T/s thuế GTGT (10%)

Theo công thức trên thì giá trị tính thuế GTGT của nhà, vật kiến trúc trên đất HTX phải nộp đã được trừ phần giá trị đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Nếu cơ quan công an cung cấp tài liệu xác định cụ thể giá bán riêng của nhà, vật kiến trúc và giá đất chuyển quyền thì căn cứ vào giá bán thực tế để tính và thu thuế GTGT cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/ Về thuế TNDN: Việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN mà HTX Quy Nhơn phải nộp được tính trên phần thu nhập mà HTX có được từ hoạt động bán tài sản (nhà và vật kiến trúc trên đất) cùng với chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK (nêu trên); Trường hợp nếu cơ quan công an xác định cụ thể giá bán của nhà, vật kiến trúc và giá đất chuyển quyền có thay đổi so với số liệu Cục thuế đã báo cáo tại công văn số 710/CT-TTr1 ngày 28/4/2005 thì Cục thuế căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 2605/TCT-DNK để xác định lại số thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng tài sản HTX Cổ phần Bến xe khách Quy Nhơn phải nộp cụ thể.

3/ Về đề nghị xác định thời hiệu của văn bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: căn cứ quy định của Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT (GTGT) thì hoạt động bán thanh lý tài sản (nhà và các công trình xây dựng) cùng với chuyển quyền sử dụng đất của HTX Cổ phần bến xe khách Quy Nhơn theo cục thuế báo cáo phát sinh tại thời điểm 23/9/2003; vì vậy việc thu thuế GTGT đối với hoạt động bán thanh lý tài sản (nhà và các công trình xây dựng) cùng với chuyển quyền sử dụng đất của HTX Cổ phần bến xe khách Quy Nhơn được áp dụng theo các văn bản trên. Công văn số 3421 TC/TCT ngày 12/07/1999 của Bộ Tài chính chỉ là văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thuế GTGT; theo điểm 1 Mục III Phần H Thông tư số 122/2000/TT-BTC quy định Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2001 và thay thế Thông tư số 89/1998/TT-BTC Vì vậy từ 1/1/2001 việc áp dụng thuế GTGT thực hiện theo Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 268/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu268/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2007
Ngày hiệu lực15/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn268/TCT-DNK Xác định nghĩa vụ thuế trường hợp giải thể, thanh lý tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn268/TCT-DNK Xác định nghĩa vụ thuế trường hợp giải thể, thanh lý tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu268/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành15/01/2007
        Ngày hiệu lực15/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn268/TCT-DNK Xác định nghĩa vụ thuế trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

         Lịch sử hiệu lực Công văn268/TCT-DNK Xác định nghĩa vụ thuế trường hợp giải thể, thanh lý tài sản

         • 15/01/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/01/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực