Công văn 3543/LĐ-TBXH

Công văn số 3543/LĐ-TBXH về việc điều chỉnh, bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chính Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn3543/LĐ-TBXH bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3543/LĐ-TBXH
V/v: điều chỉnh, bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Sở, Ngành, Tổng công ty đóng trên địa bàn TP
- Ban Quản lý KCX-KCN thành phố
- Phòng Lao động – TBXH (phòng VH-XH) quận, huyện
- Các doanh nghiệp, các cơ sở SXKD thuộc các thành phần sở hữu, đóng trên địa bàn thành phố

 

1. Nay điều chỉnh, bổ sung mục II điểm 3a và 3d “Nơi đăng ký thỏa ước lao động tập thể” tại công văn số 340/LĐ-TBXH ngày 07 tháng 02 năm 2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể như sau:

a/ Đăng ký tại phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP số 159 Pasteur quận 3, điện thoại 8.204.240:

- Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, kể cả doanh nghiệp cổ phần có trên 50% tổng số vốn của nhà nước; công ty cổ phần gồm các cổ đông là doanh nghiệp nhà nước; đơn vị nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con; Công ty TNHH một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Liên Hiệp Hợp tác xã; doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị Xã hội, thuộc Trung ương và Thành phố quản lý đóng trên địa bàn Thành phố;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

b/ Đăng ký tại phòng lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Văn hóa Xã hội) Quận, Huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, đơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước thuộc quận, huyện quản lý kể cả doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần có tổng số vốn của nhà nước từ 50% trở xuống;

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận, huyện;

- Các Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (trừ Liên hiệp Hợp tác xã);

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị Xã hội, tổ chức Xã hội khác thuộc Quận, Huyện quản lý; các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Nay bổ sung mục I điểm 3.4 công văn số 3145/LĐ-TBXH ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động như sau:

Đăng ký tại phòng lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Văn hóa Xã hội) Quận, Huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, đơn vị:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận, huyện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3543/LĐ-TBXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3543/LĐ-TBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2003
Ngày hiệu lực25/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3543/LĐ-TBXH

Lược đồ Công văn3543/LĐ-TBXH bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn3543/LĐ-TBXH bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3543/LĐ-TBXH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Lý
        Ngày ban hành25/11/2003
        Ngày hiệu lực25/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn3543/LĐ-TBXH bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn3543/LĐ-TBXH bổ sung, đối tượng đăng ký Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động

           • 25/11/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực