Văn bản khác 2900/ĐC-BTNMT

Đính chính 2900/ĐC-BTNMT về việc đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2900/ĐC-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

ĐÍNH CHÍNH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

Ngày 15 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Do có sai sót trong quá trình biên tập, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đính chính Thông tư nêu trên như sau:

Tại khoản 16 Mục II Phần I đã ghi:

“16. Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.”

Nay sửa thành:

“16. Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.”./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, Nt. 160.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Tạ Đình Thi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2900/ĐC-BTNMT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2900/ĐC-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo30/09/2012
Số công báoTừ số 615 đến số 616
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2900/ĐC-BTNMT

Lược đồ Đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng
     Loại văn bảnVăn bản khác
     Số hiệu2900/ĐC-BTNMT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
     Người kýTạ Đình Thi
     Ngày ban hành15/08/2012
     Ngày hiệu lực15/08/2012
     Ngày công báo30/09/2012
     Số công báoTừ số 615 đến số 616
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng

           Lịch sử hiệu lực Đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn chức năng

           • 15/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực