Điều ước quốc tế 09/2005/LPQT

Hiệp định số 09/2005/LPQT về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế phát triển và tái thiết nước Cộng hòa Chi-lê

Nội dung toàn văn Hiệp định Hợp tác nghề cá nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam Chi-lê


BỘ THUỶ SẢN
******

 

Số: 09/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004 

 

Hiệp định giữa Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế phát triển và tái thiết nước Cộng hòa Chi-lê về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản có hiệu lực từ ngày 18 tháng 11 năm 2004./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA BỘ THỦY SẢN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ TÁI THIẾT NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ HỢP TÁC NGHỀ CÁ VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.

Bộ Thủy sản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế, Phát triển và Tái thiết nước Cộng hòa Chilê (dưới đây được gọi là "hai Bên"), mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống hiện có giữa hai nước và cùng quan tâm đến việc thúc đẩy khuyến khích hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản hai nước.

Đã thỏa thuận ký Hiệp định hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản như sau:

Điều 1. Hai bên sẽ phát triển và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực sau:

- Trao đổi thông tin về nguồn lợi và nuôi trồng thủy sản mà hai Bên cùng quan tâm;

- Trao đổi thông tin về các quy định về quản lý nghề cá mà hai Bên cùng quan tâm;

- Trao đổi kinh nghiệm liên quan đến cấp giấy phép khai thác thủy sản và xác định hạn mức trong khai thác thủy sản;

- Trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng luật nghề cá và những văn bản dưới luật;

- Trao đổi thông tin về chính sách nghề cá và nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo sự ổn định và gìn giữ nguồn lợi thủy sản và môi trường;

- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các trung tâm đào tạo, giáo dục và các Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản;

- Phát triển nuôi trồng thủy hải sản liên quan đến các nguồn tài nguyên mà hai Bên cùng quan tâm;

- Phát triển công nghệ sau thu hoạch và an toàn vệ sinh thực phẩm (bao gồm chế biến, phân phối và thương mại thủy sản);

- Trao đổi thông tin liên quan tới vấn đề về giới nhằm có cái nhìn tổng quan về sự tham gia của phụ nữ và nam giới trong khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Điều 2. Hai Bên thỏa thuận hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu đã nêu ở trên thông qua các cơ chế sau đây:

- Thiết lập các nhóm công tác giữa hai cơ quan;

- Trao đổi các nhóm nghiên cứu kỹ thuật về các vấn đề hai Bên cùng quan tâm

- Trao đổi các đoàn nghiên cứu kỹ thuật về các vấn đề hai Bên cùng quan tâm;

- Trao đổi số liệu và tài liệu tuyên truyền như: thống kê nghề cá hàng năm, sách tham khảo, bản tin khoa học, báo cáo kỹ thuật và tài liệu nghe nhìn...

- Trao đổi ý kiến để xây dựng các chính sách và kế hoạch hành động trong lĩnh vực nghề cá và nuôi trồng thủy sản;

- Trao đổi kinh nghiệm liên quan tới quyền sử dụng nguồn lợi thủy sản;

- Xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật về chuyển giao công nghệ liên quan tới những vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm.

Điều 3. Mọi chi phí cho việc thực hiện các hoạt động nêu trong Hiệp định này là trách nhiệm của mỗi Bên. Hai Bên cùng thống nhất thỏa thuận về phương thức để thực hiện từng hoạt động cụ thể.

Điều 4. Hiệp định này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và không xác định thời gian kết thúc, trừ khi một trong hai Bên thông báo cho bên kia trước 3 tháng bằng văn bản qua con đường ngoại giao về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Việc chấm dứt Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và thời hạn của bất kỳ các hoạt động hợp tác nào được tiến hành theo Hiệp định này cho tới thời hạn kết thúc việc thực hiện các dự án được thống nhất theo các lĩnh vực hợp tác.

Ký tại San Chiago, Cộng hòa Chi-lê ngày 18 tháng 11 năm 2004 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu khác nhau khi giải thích Hiệp định, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở giải thích./.

 

THAY MẶT BỘ KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ TÁI THIẾT NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ
BỘ TRƯỞNG BỘ KINH TẾ VÀ NĂNG LƯỢNG
Jorge Rodriguez Grossi

THAY MẶT BỘ THỦY SẢN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Tạ Quang Ngọc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2005/LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu09/2005/LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2004
Ngày hiệu lực18/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2005/LPQT

Lược đồ Hiệp định Hợp tác nghề cá nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam Chi-lê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định Hợp tác nghề cá nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam Chi-lê
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu09/2005/LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýTạ Quang Ngọc
        Ngày ban hành18/11/2004
        Ngày hiệu lực18/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định Hợp tác nghề cá nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam Chi-lê

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định Hợp tác nghề cá nuôi trồng thủy sản giữa Việt Nam Chi-lê

              • 18/11/2004

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/11/2004

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực