Điều ước quốc tế 11/LPQT

Hiệp định số 11/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Ucraina về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học

Nội dung toàn văn Hiệp định hợp tác trong giáo dục khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Khoa học Ucraina 2003


 

HIỆP ĐỊNH

SỐ 11/LPQT NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC UCRAINA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC

(Có hiệu lực từ ngày 11 tháng 2 năm 2003)

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Ucraina, dưới đây gọi tắt là "Hai Bên",
Căn cứ Hiệp định về hợp tác văn hoá, giáo dục và khoa học giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ucraina ký ngày 08 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ khuôn khổ luật pháp nhà nước của các quốc gia Hai Bên;
Mong muốn củng cố mối quan hệ giữa hai nước và tăng cường hiểu biết lẫn nhau;
Xuất phát từ niềm tin rằng, việc trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và khoa học sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác giữa hai dân tộc;
Bày tỏ lòng mong muốn phát triển mối quan hệ trong tất cả các lĩnh vực giáo dục và khoa học;
Đã thoả thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên sẽ chú trọng đặc biệt vào các hình thức hợp tác sau:

- Trao đổi kinh nghiệm về các phương hướng quan trọng nhất trong việc phát triển, quản lý và kế hoạch hoá giáo dục;

- Tiến hành những công trình nghiên cứu khoa học chung thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục mà Hai Bên cùng quan tâm;

- Đào tạo và đào tạo lại trên cơ sở học toàn khóa hay học từng phần cho sinh viên, nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh cao cấp, thực tập sinh khoa học, bỗi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và các hình thức trao đổi học thuật khác;

- Trao đổi chuyên gia giảng dạy ngắn hạn và dài hạn.

Điều 2. Hai Bên sẽ hỗ trợ việc thiết lập và phát triển hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học của hai nước; Xuất phát từ những lợi ích chung, các trường có thể ký kết các văn bản thoả thuận hợp tác riêng, phù hợp với các điều khoản được ghi trong bản Hiệp định này.

Điều 3. Hai bên trên cơ sở trao đổi hàng năm sẽ cung cấp cho nhau:

- Đến 15 học bổng đào tạo đại học toàn khoá tại các trường đại học thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học của hai nước;

- Đến 10 học bổng đào tạo nghiên cứu sinh tại các trường đại học thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học hai nước;

- Đến 5 học bổng thực tập sinh khoa học.

Điều 4. Các điều kiện tài chính của việc trao đổi:

- Bên gửi sinh viên đi học sẽ chịu trách nhiệm trả các chi phí đi lại đến nơi học và chiều ngược lại;

- Bên nhận sinh viên đến học, phù hợp với luật quy định của nước mình, sẽ chịu trách nhiệm trả các chi phí cho công dân nước Bên gửi tới, bao gồm:

+ Đào tạo,

+ Chỗ ở,

+ Học bổng,

+ Bảo hiểm y tế (trừ các bệnh mãn tính và làm các bộ phận cơ thể giả),

+ Tiền đi lại trên lãnh thổ nước đến học có liên quan đến kế hoạch học tập.

Điều 5. Hai Bên sẽ tạo điều kiện cho các công dân của hai nước được đào tạo tại các trường đại học của nước phía Bên kia với điều kiện chi phí toàn bộ cho việc học tập.

Điều 6. Hai Bên sẽ hỗ trợ việc nghiên cứu tiếng Ucraina trong các trường học của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tiếng Việt trong các trường học của Ucraina bằng cách tiến hành việc trao đổi các cán bộ giảng dạy tiếng Ucraina và tiếng Việt để giảng dạy dài hạn, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các hội thảo chuyên đề về tiếng.

Điều 7. Hai Bên trong thời gian hiệu lực của Hiệp định này sẽ xem xét vấn đề ký kết Hiệp định liên Chính phủ về công nhận lẫn nhau đối với các văn bằng giáo dục, học vị khoa học, chức danh học hàm của hai nước.

Điều 8. Với mục đích trao đổi kinh nghiệm, tiến hành giám sát việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định và đánh giá kết quả của sự hợp tác, Hai Bên hằng năm sẽ trao đổi các đoàn đại biểu của các nhà quản lý và chuyên viên với số lượng 3 - 5 người trong thời gian đến 7 ngày.

Thời gian và địa điểm các cuộc gặp gỡ như vậy sẽ được xác định bằng kênh ngoại giao.

Điều 9. Việc sửa đổi và bổ sung đối với Hiệp định này đều phải được Hai Bên thoả thuận bằng văn bản.

Điều 10. Những bất đồng liên quan tới việc giải nghĩa hay việc áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyết bằng đường thương lượng và đàm phán giữa Hai Bên.

Điều 11. Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Hiệu lực của Hiệp định có thể được tự động kéo dài thêm hai năm tiếp theo, nếu không Bên nào trong các Bên, trước 6 tháng kết thúc Hiệp định, thông báo cho phía Bên kia bằng văn bản ý định của mình muốn chấm dứt hiệu lực của Hiệp định.

Hiệp định này sẽ không còn hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản như ghi ở trên của phía Bên kia. Trong trường hợp chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này, các điều khoản của Hiệp định tiếp tục được áp dụng đối với tất cả các biện pháp, đã được thống nhất và bắt đầu trong giai đoạn Hiệp định có hiệu lực, nếu Hai Bên không thoả thuận với nhau bằng văn bản về một điều khoản khác.

Ký tại thành phố Hà Nội ngày 11 tháng 02 năm 2003 thành hai bản, mỗi bản bằng các thứ tiếng Việt, Ucraina và Nga, văn bản của mỗi thứ tiếng đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự bất đồng, sẽ dựa trên bản tiếng Nga để xem xét.

Kre-men Va-xi-li Gờ-re-cô-re-vích

(Đã ký)

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu11/LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2003
Ngày hiệu lực11/02/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/LPQT

Lược đồ Hiệp định hợp tác trong giáo dục khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Khoa học Ucraina 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định hợp tác trong giáo dục khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Khoa học Ucraina 2003
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu11/LPQT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Khoa học Ucraina, Bộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Minh Hiển, Kre-men Va-xi-li Gờ-re-cô-re-vích
        Ngày ban hành19/03/2003
        Ngày hiệu lực11/02/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định hợp tác trong giáo dục khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Khoa học Ucraina 2003

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định hợp tác trong giáo dục khoa học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Khoa học Ucraina 2003

              • 19/03/2003

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/02/2003

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực