Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định về miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam - Hungari

Nội dung toàn văn Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao


HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA HUNGARI VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN HAI NƯỚC MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Xuất phát từ mục đích củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hungari (sau đây gọi là hai Bên ký kết) thỏa thuận về việc miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ như sau:

Điều 1.

1. Những công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ có giá trị được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia qua các cửa khẩu quốc tế đã được quy định.

2. Những công dân của Bên ký kết này mang các loại hộ chiếu kể trên được lưu trú ở Bên ký kết kia tối đa là 90 ngày. Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước mà người đó là công dân, cơ quan có thẩm quyền của nước kia có thể gia hạn cư trú cho công dân đó.

Điều 2.

1. Những công dân của Bên ký kết này mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự hoặc thương mại đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia, trong suốt nhiệm kỳ công tác được nhập cảnh miễn thị thực vào nước đó, được lưu trú ở đó và được xuất cảnh khỏi nước đó không cần thị thực.

2. Những công dân của hai nước là đại diện của nước mình trong tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ của nước ký kết kia, nếu mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ cũng được hưởng các quyền nêu tại khoản 1.

3. Trong nhiệm kỳ công tác của những người nói ở các khoản 1 và 2, vợ hoặc chồng và con vị thành niên của họ cùng sống với họ, cũng được hưởng các quyền nói ở khoản 1 nếu những người này mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ, hoặc nếu là con nhỏ được ghi vào hộ chiếu của cha, mẹ.

Điều 3.

1. Việc miễn thị thực được quy định trong Hiệp định này không miễn cho những người mang các loại hộ chiếu kể trên nghĩa vụ tôn trọng luật và quy định hiện hành của nước sở tại.

2. Bên ký kết này có quyền từ chối nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn cư trú của công dân Bên ký kết kia.

Điều 4.

1. Nếu công dân của một Bên ký kết nói ở khoản 1 Điều 1 mất hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ trên lãnh thổ Bên ký kết kia thì phải khai báo cho cơ quan của nước sở tại và cơ quan đó sẽ cấp giấy chứng nhận về việc khai báo mất hộ chiếu.

2. Trường hợp này cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của Bên ký kết có công dân bị mất hộ chiếu đóng trên lãnh thổ nước kia sẽ cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại mới và thông báo cho cơ quan hữu quan Bên kia biết.

Điều 5.

Vì lý do an ninh hoặc y tế, bất cứ Bên ký kết nào cũng có thể tạm thời đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành Hiệp định này.

Bên ký kết đó cần thông báo kịp thời qua đường ngoại giao cho Bên ký kết kia về việc đình chỉ hoặc việc hủy bỏ đình chỉ áp dụng Hiệp định này.

Điều 6.

Sau khi ký Hiệp định, các cơ quan hữu quan của hai Bên ký kết sẽ trao cho nhau qua đường ngoại giao các mẫu hộ chiếu đang dùng chậm nhất 30 ngày trước khi Hiệp định có hiệu lực hoặc các mẫu hộ chiếu mới chậm nhất là 30 ngày trước khi sử dụng các loại hộ chiếu đó.

Điều 7.

1. Hiệp định này phải được hai Chính phủ phê duyệt. Hai Bên ký kết sẽ thông báo cho nhau qua đường ngoại giao bằng văn bản về việc phê duyệt.

2. Hiệp định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phê duyệt thứ hai.

3. Khi Hiệp định này có hiệu lực thì mọi thỏa thuận trước đây giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hungary về việc miễn thị thực sẽ mất hiệu lực.

4. Hiệp định này có giá trị không thời hạn. Nếu một Bên ký kết muốn hủy Hiệp định thì phải thông báo cho Bên ký kết kia bằng công hàm qua đường ngoại giao. Trong trường hợp này, Hiệp định sẽ mất hiệu lực vào ngày thứ 90 kể từ khi nhận được công hàm thông báo hủy.

Làm tại Bu-đa-pet ngày 04 tháng 5 năm 1993 thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Hung, cả hai văn bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA HUNGARY

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/1993
Ngày hiệu lực01/08/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Hungary
        Người ký***
        Ngày ban hành04/05/1993
        Ngày hiệu lực01/08/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước mang hộ chiếu ngoại giao

              • 04/05/1993

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/1993

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực