Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định về miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam - Đại hàn

Nội dung toàn văn Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam


HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc, dưới đây gọi là “Các Bên ký kết”;

Mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

1. Công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc công dân Đại hàn Dân quốc mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị có thể nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ nước kia miễn thị thực với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh.

2. Nước tiếp nhận có thể gia hạn thời gian lưu trú cho công dân của nước kia mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị, theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước mà người đó là công dân.

Điều 2.

Công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc công dân Đại hàn Dân quốc mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mình hoặc là thành viên cơ quan đại diện của nước mình tại tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ của nước kia và thành viên gia đình họ mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị được phép xuất nhập cảnh miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác chính thức.

Điều 3.

Công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc công dân Đại hàn Dân quốc mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị, trừ những người nêu tại Điều 2, nếu muốn lưu trú quá chín mươi (90) ngày tại lãnh thổ nước kia thì phải xin thị thực trước và được miễn lệ phí.

Điều 4.

Không ảnh hưởng đến những quyền ưu đãi, miễn trừ quy định trong các điều ước quốc tế song phương, đa phương do Các Bên ký kết ký kết hoặc tham gia, hoặc quy định trong pháp luật của nước tiếp nhận, người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật của nước tiếp nhận trong suốt thời gian họ lưu trú.

Điều 5.

Mỗi Bên ký kết có quyền rút ngắn thời hạn lưu trú hoặc từ chối cho nhập cảnh đối với công dân của nước kia khi người đó không được hoan nghênh.

Điều 6.

Vì những lý do trật tự công cộng, an ninh hoặc y tế, mỗi Bên ký kết có thể tạm ngừng thi hành một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này. Việc tạm ngừng này sẽ được thông báo ngay cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao. Thủ tục tương tự sẽ được áp dụng khi việc tạm ngừng thi hành Hiệp định được bãi bỏ.

Điều 7.

Thông qua đường ngoại giao, Các Bên ký kết trao cho nhau mẫu các loại hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đang sử dụng của mình hoặc mẫu các loại hộ chiếu mới, chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước khi Hiệp định này có hiệu lực hoặc trước khi đưa ra sử dụng các loại hộ chiếu này.

Điều 8.

Hiệp định này có hiệu lực vào ngày thứ 30 kể từ ngày ký và sẽ còn hiệu lực đến ngày thứ 60 sau ngày Bên ký kết này thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết kia ý định chấm dứt Hiệp định.

Để làm bằng, những người do Các Bên ký kết ủy quyền dưới đây đã ký Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1998, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh, các văn bản có giá trị như nhau. Trường hợp có sự hiểu khác nhau thì văn bản tiếng Anh được sử dụng.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CHXHCN VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Vũ Khoan

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
QUỐC VỤ KHÁNH BỘ NGOẠI GIAO VÀ THƯƠNG MẠI
Han Duck-soo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/1998
Ngày hiệu lực13/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Đại hàn dân quốc
        Người kýVũ Khoan, Han Duck-soo
        Ngày ban hành15/12/1998
        Ngày hiệu lực13/01/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ giữa Việt Nam

              • 15/12/1998

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/01/1999

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực