Điều ước quốc tế 06/2009/SL-LPQT

Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di ban hành

Nội dung toàn văn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đặc biệt giữa Việt Nam Tuy-ni-di 2007


BỘ NGOẠI GIAO
-------

 

Số: 06/2009/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt, ký tại Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2007, có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2009.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
Nguyễn Bá Sơn

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA TUY–NI–DI VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ HỘ CHIẾU ĐẶC BIỆT

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di, dưới đây gọi riêng là “Bên ký kết” và gọi chung là “các Bên ký kết”.

Vì lợi ích tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước; và

Nhằm tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh và đi lại của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công dân nước Cộng hòa Tuy-ni-di

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Công dân nước Cộng hòa Tuy-ni-di mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu đặc biệt còn giá trị, cũng như công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia.

Điều 2. Người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt còn giá trị nêu tại Điều 1 Hiệp định này được phép tạm trú không quá chín mươi (90) ngày trên lãnh thổ Bên ký kết kia.

Điều 3. Mỗi Bên ký kết bảo lưu quyền từ chối không cho nhập cảnh, chấm dứt hoặc rút ngắn thời hạn được phép tạm trú đối với bất kỳ công dân nào không được hoan nghênh của Bên ký kết kia, kể cả những người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt.

Điều 4.

1. Hai Bên ký kết sẽ trao cho nhau các mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt, qua đường ngoại giao, trong thời hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày Hiệp định này có hiệu lực.

2. Các bên ký kết thông báo cho nhau trong thời gian sớm nhất có thể về việc thay đổi hoặc ban hành mới mẫu các loại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt và trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu mới của các loại hộ chiếu này trong thời hạn ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày đưa vào sử dụng.

Điều 5.

1. Hiệp định này có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng qua đường ngoại giao khẳng định việc hoàn tất các thủ tục pháp lý để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn.

2. Vào bất kỳ thời điểm nào, một Bên ký kết có thể thông báo qua đường ngoại giao cho Bên ký kết kia về quyết định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này. Trong trường hợp này, Hiệp định sẽ chấm dứt hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày ghi trên thông báo gửi cho Bên ký kết kia.

3. Theo đề nghị của một Bên ký kết, Hiệp định này có thể được sửa đổi trên cơ sở thỏa thuận của hai Bên ký kết. Sửa đổi được hai Bên ký kết thỏa thuận sẽ có hiệu lực theo thủ tục pháp lý tương tự quy định tại khoản 1 Điều này.

Làm tại Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007, thành hai bản gốc, bằng tiếng Việt, tiếng Ả-rập và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trường hợp có sự giải thích khác nhau về Hiệp định này, văn bản tiếng Anh được dùng làm căn cứ.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
PHÓ THỦ TƯỚNG,
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Phạm Gia Khiêm

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA TUY-NI-DI
BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO

Abdelwaheb Abdallah

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/SL-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu06/2009/SL-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2007
Ngày hiệu lực20/01/2009
Ngày công báo03/02/2009
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/SL-LPQT

Lược đồ Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đặc biệt giữa Việt Nam Tuy-ni-di 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đặc biệt giữa Việt Nam Tuy-ni-di 2007
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu06/2009/SL-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýPhạm Gia Khiêm, Abdelwaheb ABDALLAH
        Ngày ban hành26/06/2007
        Ngày hiệu lực20/01/2009
        Ngày công báo03/02/2009
        Số công báoTừ số 109 đến số 110
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đặc biệt giữa Việt Nam Tuy-ni-di 2007

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đặc biệt giữa Việt Nam Tuy-ni-di 2007

              • 26/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/02/2009

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/01/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực