Điều ước quốc tế 08/2009/SL-LPQT

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích do chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích ban hành

Nội dung toàn văn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ giữa Việt Nam Mô-dăm-bích 2008


BỘ NGOẠI GIAO
--------

 

Số: 08/2009/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, ký tại Ma-pu-tô ngày 04 tháng 4 năm 2008, có hiệu lực từ ngày 09 tháng 02 năm 2009.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ




Nguyễn Bá Sơn

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA MÔ-DĂM-BÍCH VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích, sau đây gọi chung là “các Bên” và gọi riêng là “Bên”;

Mong muốn tăng cường quan hệ lịch sử về chính trị và xã hội.

Mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và đơn giản hóa các quy định về nhập cảnh và tạm trú đối với người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa hai nước.

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Công dân của mỗi Bên mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ có giá trị sẽ được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và được tạm trú trên lãnh thổ của Bên kia không quá chín mươi (90) ngày.

Điều 2.

1. Công dân của mỗi Bên là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự trên lãnh thổ của Bên kia và thành viên gia đình họ, mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ có giá trị, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và được tạm trú trên lãnh thổ của Bên kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.

2. Trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh, những người nói tại khoản 1 Điều này phải hoàn tất các thủ tục đăng ký tạm trú cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

Điều 3. Công dân mỗi Bên mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ có giá trị được nhập cảnh và xuất cảnh lãnh thổ của Bên kia qua các cửa khẩu dành cho khách quốc tế.

Điều 4. Hiệp định này không miễn cho công dân của một Bên mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành trên lãnh thổ của Bên kia.

Điều 5. Các Bên có quyền không cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời gian tạm trú của công dân Bên kia mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ nếu họ bị coi là người không được hoan nghênh.

Điều 6. Một Bên có thể tạm đình chỉ việc thực hiện Hiệp định này vì các lý do trật tự công cộng, an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng. Việc đình chỉ hay chấm dứt đình chỉ phải được thông báo ngay cho Bên kia qua đường ngoại giao.

Điều 7.

1. Các bên sẽ trao đổi cho nhau qua đường ngoại giao các mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ sau khi Hiệp định này có hiệu lực.

2. Trong trường hợp đưa vào sử dụng mẫu hộ chiếu ngoại giao và công vụ mới, các Bên sẽ chuyển cho nhau mẫu hộ chiếu mới qua đường ngoại giao ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi đưa ra sử dụng.

Điều 8. Hiệp định này có thể được sửa đổi theo sự thỏa thuận của các Bên thông qua trao đổi công hàm ngoại giao.

Điều 9.

1. Hiệp định này có hiệu lực vào ngày thứ ba mươi (30) sau ngày nhận được thông báo cuối cùng theo đó các Bên thông báo cho nhau qua đường ngoại giao việc hoàn tất các thủ tục nội luật để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có hiệu lực vô thời hạn và tiếp tục có hiệu lực tới ngày thứ chín mươi (90) sau ngày một Bên thông báo cho Bên kia về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định thông qua đường ngoại giao.

Để làm bằng, những người ký dưới đây được ủy quyền đầy đủ của Chính phủ nước mình đã ký Hiệp định này.

Làm tại Ma-pu-tô ngày 04 tháng 4 năm 2008 thành hai bản, bằng tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có cách hiểu khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng để giải thích.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG




Vũ Huy Hoàng

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
MÔ-DĂM-BÍCH
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO VÀ HỢP TÁC




Oldemiro Júlio Marques Baloi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/SL-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu08/2009/SL-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực09/02/2009
Ngày công báo09/02/2009
Số công báoTừ số 115 đến số 116
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/SL-LPQT

Lược đồ Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ giữa Việt Nam Mô-dăm-bích 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ giữa Việt Nam Mô-dăm-bích 2008
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu08/2009/SL-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước cộng hòa Mô-dăm-bích
        Người kýVũ Huy Hoàng, Oldemiro Júlio Marques Baloi
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực09/02/2009
        Ngày công báo09/02/2009
        Số công báoTừ số 115 đến số 116
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ giữa Việt Nam Mô-dăm-bích 2008

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ giữa Việt Nam Mô-dăm-bích 2008

              • 04/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/02/2009

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/02/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực