Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mianma (1994).

Nội dung toàn văn Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Việt Nam Mianma 1994


HIỆP ĐỊNH

THÀNH LẬP UỶ BAN HỢP TÁC SONG PHƯƠNG GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MIANMA (1994).

Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính Phủ Liên bang Mianma ( sau đây được gọi là "các Bên ký kết";

Mong muốn việc mở rộng và tăng cường mối quan hệ và hợp tác lâu dài giữa hai nước, Tin tưởng vào sự cần thiết phải có mối quan hệ hợp tác lâu dài và có hiệu quả vì lợi ích của cả hai nước, Khẳng định sự quan tâm trong việc tăng cường mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước, và Xuất phát từ lòng mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị vốn có và thúc đẩy việc mở rộng hợp tác song phương giữa hai nước trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của nhau;

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1

Các Bên ký kết sẽ thành lập một Uỷ ban hỗn hợp ( sau đây được gọi là Uỷ ban) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý kiến và hợp tác giữa hai nước; nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, xã hội, văn hoá và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Điều 2

Uỷ ban sẽ xem xét các hình thức và biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu nêu trên và bảo đảm phối hợp và thực hiện tốt các quyết định của Uỷ ban và Hiệp định này. Ngoài ra, v sẽ kiểm điểm tiến trình thực hiện tất cả các thoả thuận khác mà hai nước đã ký, và sẽ có những biện pháp bảo đảm thực hiện nhanh chóng và tích cực những thoả thuận đó.

Điều 3

Uỷ ban sẽ được thành lập ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao và các thành phần sẽ do các Bên ký kết quyết định.

Điều 4

Uỷ ban sẽ quy định Điều lệ và thủ tục và có thể lập ra các nhóm làm việc để giải quyết những vấn đề cụ thể được đưa ra trước Uỷ ban.

Điều 5

Uỷ ban sẽ họp mỗi năm một lần hoặc theo yêu cầu của một trong hai Bên ký kết vào thời gian được hai bên thoả thuận, luân phiên tại Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Liên bang Mianma. Trước khi tiến hành các cuộc họp của Uỷ ban có thể có cuộc họp của các quan chức cao cấp.

Điều 6

Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7

Hiệp định này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm và sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi một trong hai Bên ký kết thông báo cho phía bên kia bằng văn bản, thông qua con đường ngoại giao, về ý định của mình muốn chấm dứt Hiệp định này ít nhất 6 tháng trước ngày Hiệp định hết thời hạn.

Điều 8

Việc chấm dứt Hiệp định này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và thời hạn của bất kỳ sự thoả thuận và/hay hợp đồng nào được ký kết theo Hiệp định này cho đến khi thoả thuận và/hay hợp đồng đó hết thời hạn.

Điều 9

Một trong các Bên ký kết có thể yêu cầu bằng văn bản việc sửa đổi hoặc bổ sung toàn bộ hoặc các phần của Hiệp định. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung được hai Bên ký kết thoả thuận sẽ có hiệu lực vào ngày mà hai Bên ký kết quyết định.

Điều 10

Mọi sự khác nhau giữa hai Bên ký kết liên quan đến việc giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết một cách hữu nghị thông qua trao đổi ý kiến hoặc đàm phán.

Những người ký tên dưới đây được sự ủy quyền của Chính phủ mình đã ký Hiệp định này.

Làm tại Y-ang-gon vào ngày 13 tháng 5 năm 1994 thành hai bản, bằng tiếng Việt, tiếng Mianma và tiếng Anh. Các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở giải thích.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Nguyễn Mạnh Cầm

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
LIÊN BANG MIANMA
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Uong Chio

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/1994
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật30 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Việt Nam Mianma 1994


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Việt Nam Mianma 1994
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ liên hiệp Myanmar
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm, Uong Chio
        Ngày ban hành13/05/1994
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật30 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Việt Nam Mianma 1994

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thành lập Uỷ ban hợp tác song phương giữa Việt Nam Mianma 1994

              • 13/05/1994

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực