Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật (1996)

Nội dung toàn văn Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan hợp tác kinh tế - thương mại khoa học kỹ thuật 1996


HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ U-DƠ-BÊ-KI-XTAN VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM U-DƠ-BÊ-KI-XTAN VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT (1996).

Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan dưới đây gọi tắt là "các Bên",

Mong muốn củng cố và phát triển sự hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Nhằm thực hiện có kết qủa nhiệm vụ phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực quan hệ kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan các Bên thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam- U-dơ-bê-ki-xtan về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, dưới đây gọi tắt là "Uỷ ban".

Điều 2.

Uỷ ban hoạt động phù hợp với Hiệp định này và theo Quy chế về Uỷ ban được thông qua tại khóa họp đầu tiên của Uỷ ban.

Điều 3.

Uỷ ban:

1. Soạn thảo các kiến nghị và thực hiện các biện pháp nhằm phát triển và hoàn thiện sự hợp tác kinh tế-thương mại song phương, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi có tính đến sự quan tâm của cả hai nước.

2. Hỗ trợ việc đề ra các kiến nghị nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn sự hợp tác khoa học-kỹ thuật giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan, chuyển giao cho nhau tài liệu kỹ thuật, trao đổi thông tin thích ứng về các thành tựu khoa học-kỹ thuật của hai nước trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật.

3. Hỗ trợ việc đề ra và thực hiện các chương trình hợp tác ở các cấp giữa các bộ, các ngành, các tổ chức, các cơ quan, các khu vực và các chủ thể kinh tế của hai quốc gia về các vấn đề cùng quan tâm.

4. Kiểm tra tình hình thực hiện các Hiệp định về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật được ký kết giữa hai nước, cũng như các nghị quyết của Uỷ ban trong các lĩnh vực đã nêu, áp dung các biện pháp nhằm thực hiện kết qủa các hiệp định và nghị quyết trên.

Điều 4.

Uỷ ban bao gồm hai Phân Ban quốc gia, đứng đầu là các Chủ tịch do mỗi Bên bổ nhiệm.

Trong thành phần Uỷ ban có thể thành lập các tiểu ban và các tổ công tác chuyên trách các hướng hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Các Chủ tịch Phân ban Quốc gia thông báo cho nhau về thành phần Phân ban của mình và những thay đổi thành phần tiếp sau đó.

Điều 5.

Các Bên thỏa thuận rằng:

- Uỷ ban tiến hành các khóa họp của mình vào thời gian được thỏa thuận theo con đường làm việc, thông thường không ít hơn một lần trong năm; luân phiên ở Việt Nam và U-dơ-bê-ki-xtan, Bên đăng cai làm Chủ tịch các khóa họp.

- Nước đăng cai chi phí cho việc tiến hành khóa họp Uỷ ban tại nước mình.

- Mỗi Bên tự chi tiền đi đường và tiền ăn, ở khách sạn cho các thành viên đoàn đại biểu của mình đi dự khóa họp Uỷ ban, cũng như cho các thành viên của mình trong các cơ quan thường trực và lâm thời của Uỷ ban.

Điều 6.

Theo sự thỏa thuận của các Bên Hiệp định có thể thay đổi và bổ sung. Hiệp định này có hiệu lực từ ngày ký và mất hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi một trong hai Bên nhận được thông báo bằng văn bản của Bên kia bầy tỏ ý muốn của mình chấm dứt hiệu lực của Hiệp định.

Làm tại Hà nội, ngày 28 tháng 3 năm 1996, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng U-dơ-bếch và tiếng Nga, cả ba văn bản đều có giá trị như nhau.

Văn bản tiếng Nga sẽ được dùng để giải thích các điều khoản của Hiệp định này.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA U-DƠ-BÊ-KI-XTAN

 

BỘ NGOẠI GIAO
-------

SAO Y BẢN CHÍNH
- - - "Để báo cáo, Để thực hiện"

Số: 27/LPQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 1996

 

 

Nơi gửi: 
- VPCP,
- Uỷ Ban Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Khoa học, CN-MT,
- ĐSQ VN tại Uzbekixtan,
- Vụ Đông Âu- Trung Á,
- Vụ LPQT,
- LT (8b)

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
VỤ TRƯỞNG VỤ LP VÀ ĐU QUỐC TẾ
Nguyễn Quý Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/1996
Ngày hiệu lực28/03/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan hợp tác kinh tế - thương mại khoa học kỹ thuật 1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan hợp tác kinh tế - thương mại khoa học kỹ thuật 1996
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Uzbekistan
        Người ký***
        Ngày ban hành28/03/1996
        Ngày hiệu lực28/03/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan hợp tác kinh tế - thương mại khoa học kỹ thuật 1996

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan hợp tác kinh tế - thương mại khoa học kỹ thuật 1996

              • 28/03/1996

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/1996

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực