Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Xlovakia (1994)

Nội dung toàn văn Hiệp định thanh toán thương mại giữa Việt Nam Xlovakia 1994


HIỆP ĐỊNH

VỀ THƯƠNG MẠI VÀ THANH TÓAN GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XLOVAKIA (1994)

Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Xlovakia (dưới đây gọi tắt là các Bên ký kết), với lòng mong muốn củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế – thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, đã thoả thuận như sau:

Điều 1

Các Bên ký kết sẽ tích cực hỗ trợ cho quan hệ kinh tế- thương mại giữa hai nước phát triển ổn định và lâu dài.

Điều 2

Các Bên ký kết dành cho nhau chế độ tối huệ quốc trong các lĩnh vực thương mại và vận tải. Quy định này không áp dụng cho:

a. Những ưu đãi mà một trong các Bên ký kết đã hoặc sẽ dành cho các nước láng giềng trong hoạt động mậu dịch biên giới;

b. Những ưu đãi mà một trong các Bên ký kết đã hoặc sẽ dành cho các nước thành viên của mình trong liên minh thuế quan hoặc khu vực mậu dịch tự do.

Điều 3

Việc mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và thanh toán sẽ được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng ký kết giữa các pháp nhân và tự nhiên nhân được quyền hoạt động ngoại thương trên cơ sở giá thế giới, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, thanh toán qua ngân hàng được quyền hoạt động đối ngoại, phù hợp với tập quán thương mại quốc tế và với luật pháp của mỗi nước.

Điều 4

Các khoản nợ phát sinh trước ngày 31 tháng 12 năm 1992 giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các pháp nhân trước đây của Cộng hoà Xlovakia là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc và Liên bang Cộng hoà Séc – Xlovakia sẽ được xử lý bằng văn bản riêng.

Điều 5

Các Bên ký kết sẽ dành cho nhau những điều kiện thuận lợi trong việc vận tải quá cảnh hàng hoá từ nước Bên kia qua lãnh thổ của nước mình phù hợp với luật pháp của các Bên ký kết .

Điều 6

Các Bên ký kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau để tổ chức hội chợ triển lãm và các hoạt động khác phục vụ việc mở rộng quan hệ thương mại giữa hai nước.

Điều 7

Để khuyến khích và mở rộng các quan hệ thương mại, đạt được những mục đích của Hiệp định này, các Bên ký kết thành lập uỷ ban hốn hợp về thương mại gồm những đại diện của các Bên ký kết ( dưới đây gọi tắt là "uỷ ban").

Nhiệm vụ chủ yếu của uỷ ban là:

a. Xem xét tình hình thực hiện Hiệp định này và nêu khuyến nghị nhằm đạt được các mục đích của Hiệp định.

b. Tìm khả năng để mở rộng và đa dạng hoá quan hệ thương mại giữa hai nước.

c. Bảo đảm thông tin cho nhau về những thay đổi của các văn bản pháp quy nhà nước trong lĩnh vực thương mại của các Bên ký kết .

d. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mà các Bên ký kết có thể chấp nhận được để khuyến khích và phát triển quan hệ thương mại.

Uỷ ban sẽ họp luân phiên tại một trong hai nước của các Bên ký kết .

Điều 8

Những bất đồng phát sinh do việc hiểu và thực hiện các quy định của Hiệp định này sẽ được giải quyết với nhau bằng thương lượng, nếu không thoả thuận được thì giải quyết bằng các phương tiện được pháp luật quốc tế công nhận.

Điều 9

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết trao công hàm thông báo rằng các điều kiện để Hiệp định có hiệu lực đã được hoàn thành theo luật pháp mỗi nước.

Hiệp định này có giá trị 5 năm và sẽ mặc nhiên được kéo dài thêm từng năm một, trừ phi một trong hai Bên ký kết thông báo bằng văn bản cho Bên kia ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này ít nhất trước 6 tháng.

Làm tại Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1994 thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Xlovakia, hai văn bản đều có giá trị như nhau.

 

THỪA UỶ QUYỀN
CHÍNH PHỦ CHXHCN VIỆT NAM

THỪA UỶ QUYỀN
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XLOVAKIA

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/1994
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật29 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thanh toán thương mại giữa Việt Nam Xlovakia 1994


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thanh toán thương mại giữa Việt Nam Xlovakia 1994
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa Xlovakia
        Người ký***
        Ngày ban hành09/07/1994
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật29 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thanh toán thương mại giữa Việt Nam Xlovakia 1994

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thanh toán thương mại giữa Việt Nam Xlovakia 1994

              • 09/07/1994

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực