Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Indonesia (1995)

Nội dung toàn văn Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Indonesia 1995


HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ INDONESIA (1995)

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Indonesia (sau đây gọi tắt là hai bên ký kết);

Với lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi;

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1

Hai bên ký kết sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để tạo điều kiện tăng cường, củng cố và đa dạng hoá thương mại giữa hai nước, theo khuôn khổ luật pháp và các quy định của mỗi nước

Điều 2

Hai Chính phủ thoả thuận dành cho nhau sự đối xử về các vấn đề thương mại không kém ưu đãi hơn đã dành cho bất kỳ nước nào khác, đặc biệt là về quy tắc thủ tục hải quan, thuế hải quan và những quy chế điều chỉnh việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá.

Điều 3

Những quy định của Điều 2 nói trên sẽ không loại trừ việc tiếp tục xem xét của các Chính phủ về:

a/ những đặc quyền được hoặc có thể được các chính phủ ưu đãi nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho biên mậu;

b/ những ưu đãi, lợi thế, đặc quyền hoặc miễn trừ được các Chính phủ dành cho bất kỳ nước thứ ba nào có đến ngày ký Hiệp định này hoặc những sửa đổi thay thế các quyền và ưu đãi đó;

c/ những lợi thế hoặc ưu đãi mà các Chính phủ được hưởng do là thành viên hoặc có thể sẽ là thành viên các tổ chức phát triển thương mại khu vực hoặc tiểu khu vực.

Điều 4:

Tất cả những thanh toán theo Hiệp định này sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Điều 5:

Để phát triển hơn nữa thương mại giữa hai nước, hai Bên ký kết sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho nhau tham gia các hội chợ tổ chức tại mỗi nước và tổ chức triển lãm của nước này trên lãnh thổ của nước kia, theo những điều kiện sẽ được thoả thuận giữa các nhà đương cục có thẩm quyền.

Việc miễn thuế quan và các thuế tương tự khác đánh vào các mặt hàng, mẫu hàng dùng cho mục đích và mẫu hàng đó sẽ theo đúng như việc bán và xử lý các mặt hàng và mẫu hàng đó sẽ theo đúng pháp luật, điều lệ và thể lệ của nước mà hội chợ và triển lãm được tổ chức.

Điều 6

Hai Bên ký kết sẽ dành cho nhau sự bảo hộ sở hữu trí tuệ phù hợp với hiệp định quốc tế hiện hành mà mình tham gia. Hai Bên sẽ áp dụng các biện pháp để tránh buôn bán hàng giả dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được hai bên bảo hộ.

Điều 7

Mọi tranh chấp giữa hai Bên trong việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được hai Bên giải quyết bằng hoà giải thông qua con đường ngoại giao.

Điều 8

Hiệp định này sẽ không ngăn cản quyền của mỗi Bên ký kết sử dụng việc cấm hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào nhằm bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu và y tế công cộng, ngăn ngừa dịch bệnh cho cây trồng và gia súc hoặc giữ gìn các tài sản quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hoặc khảo cổ.

Điều 9

Hai bên ký kết chỉ định Bộ Thương mại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hoà Indonesia làm Cơ quan điều hành để thực hiện Hiệp định này.

Điều 10

Hiệp định này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi trên cơ sở thoả thuận giữa hai Bên ký kết thông qua việc trao đổi văn bản giữa hai Bên ký kết và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực vào ngày được hai Bên ký kết quy định cụ thể.

Điều11

Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được thông báo sau cùng mà các Bên thông báo cho bên kia biết rằng các thủ tục cần thiết theo Hiến pháp đã được hoàn tất. Hiệp định này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 3 (ba) tháng trước khi Hiệp định hết hạn hiệu lực, một trong hai Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản ý định chấm dứt Hiệp định này.

Trong trường hợp hết hiệu lực, các quy định của Hiệp định này vẫn được áp dụng đối với các hợp đồng ký trong thời hạn có hiệu lực của Hiệp định nhưng chưa được thực hiện hoàn toàn vào ngày hết hiệu lực.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ mình uỷ quyền hợp pháp, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1995, thành hai bản bằng các thứ tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia và tiếng Anh, tất cả các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau về giải thích Hiệp định này, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI
Lê Văn Triết

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ INDONESIA
BỘ TRƯỞNG THƯƠNG MẠI
Satrio Budihardjo Joedono

 

BỘ NGOẠI GIAO
-------

SAO Y BẢN CHÍNH

"Để báo cáo, Để thực hiện "

Số: 26/LPQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1999

 

 Nơi gửi:
- VPCP,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch- ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục HQ,
- ĐSQ VN tại Inđônêxia
- Vụ ĐNÁ- NTBD,
- Vụ LPQT,
- Lưu trữ (9b)

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ LP VÀ ĐU QUỐC TẾ
Nguyễn Quý Bính

 (Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3 năm 1996)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/1995
Ngày hiệu lực12/03/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Indonesia 1995


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Indonesia 1995
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà In-đô-nê-xi-a, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người kýLê Văn Triết, Satrio Budihardjo Joedono
        Ngày ban hành23/03/1995
        Ngày hiệu lực12/03/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Indonesia 1995

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Indonesia 1995

              • 23/03/1995

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/03/1996

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực