Điều ước quốc tế Khongso

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Sri Lanka

Nội dung toàn văn Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Sri Lanka


HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ SRILANKA (1978)

Hiệp định thương mại giữa chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Cộng hoà Sri Lanka, dưới đây gọi tắt là hai Bên,

Với lòng mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên cùng có lợi,

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1:

Hai bên sẽ khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, theo đúng luật lệ hiện hành của mỗi bên trong thời gian Hiệp định có hiệu lực.

Điều 2:

Hai bên sẽ dành cho nhau chế độ đối xử ưu đãi nhất về việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu, về thuế quan và các thứ thuế và lệ phí khác áp dụng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu và chuyển tải. Chế độ ưu đãi này không áp dụng đối với những trường hợp sau đây:

1) Những ưu đãi đặc biệt mà một bên đã hoặc sẽ dành cho các nước láng giềng cùng có chung biên giới nhằm tạo điều kiện để dễ dàng cho việc mậu dịch biên giới;

2) Những ưu đãi đặc biệt mà một bên đã hoặc sẽ dành trong khuôn khổ một liên minh quan thuế mà nước mình đang là hoặc sẽ là một thành viên.

Điều 3:

Việc giao hàng hoá hoặc bán hàng dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định này sẽ được tiến hành thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa các thể nhân và pháp nhân được phép hoạt động ngoại thương của Hai Bên.

Điều 4:

Mọi khoản thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu và dịch vụ và các khoản thanh toán khác có liên quan đến ngoại thương giữa hai bên sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi do các bên ký kết hợp đồng buôn bán thảo thuận, phù hợp với luật lệ ngoại thương và ngoại hối hiện hành của mỗi nước.

Điều 5:

Giá cả hàng hoá và dịch vụ được trao đổi trong khuôn khổ Hiệp định này sẽ dựa trên giá thị trường quốc tế làm cơ sở.

Điều 6:

Sau khi Hiệp định hết hiệu lực,những điều qui định của Hiệp định này vẫn sẽ được tiếp tục áp dụng đối với những hợp đồng đã ký kết trong thời gian Hiệp định có hiệu lực, nhưng chưa được thực hiện xong.

Điều 7:

Mọi sự thay đổi và bổ sung Hiệp định phải được hai Bên thoả thuận.

Điều 8:

Hiệp định này có hiệu lực tạm thời kể từ ngày ký, và sẽ có hiệu lực chính thức sau khi Hai Bên trao đổi văn kiện thông qua hoặc phê duyệt. Hiệp định sẽ có giá trị trong thời gian một năm. Sau đó, Hiệp định sẽ mặc nhiên được gia hạn thêm từng năm một, trừ khi một trong hai Bên thông báo bằng văn bản ý muốn chấm dứt Hiệp định này cho phía bên kia 3 tháng trước ngày hết hạn của Hiệp định.

Làm và ký tại Colombo ngày 3 tháng 3 năm 1978 thành hai bản bằng tiếng Việt Nam, Sinhala và tiếng Anh. Tất cả các bản đều có giá trị như nhau, trường hợp có sự hiểu khác nhau, sẽ dùng bản tiếng Anh làm bản để đối chiếu.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ SRILANKA
BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật Khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật Khongso

Lược đồ Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Sri Lanka


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Sri Lanka
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Sri Lanka
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Sri Lanka

              Lịch sử hiệu lực Hiệp định thương mại giữa Việt Nam Sri Lanka